NORSK DEL, GULLVEKTA

Fra Veien til vitenskap

 14 › 1 › 12 SETT SEKSJON SPøRSMÅL SØK NETTSTADSIDENE FØRRE NESTE
RESERVASJONAR VEIEN TIL VITENSKAP - SAMLINGA

Omtale

"Lesarane (kan) møte forskararene i ein slags peissamtalar som fell mellom dei fleste etablerte sjangrar. Jamvel om boka har lite med Universitetet i Oslo å gjere, trur vi den kan vere midt i blinken for pasjonerte Apollon-lesarar med litt tid til overs." - Apollon 3/4, 2000

[Apollon er forskingsmagasin frå Universitetet i Oslo]

KVIST

Vitenskapelig dialogbok

I et unikt bokprosjekt har Jafar Jafarnejad samlet bidrag fra 70 forskere og intellektuelle. I dialogs form inneholder verket tilnærminger til humanistiske og samfunnsvitenskapelige problemstillinger.

Tre bind på 1000 sider . . .

Noen av samtalene er tatt opp på bånd, mens andre er skrevet ned.

Under arbeidet med boken fikk Jafernajad henvendelser fra flere lærere, professorer og andre intellektuelle som ville være med på prosjektet. Ideen er helt i harmoni med NTNUs tanke om å være tverrfaglig . . .

- Er det bare forskere fra NTNU som har bidratt?

- . . . Omtrent 90 prosent av bidragene kommer fra NTNU. De fleste artiklene er skrevet på norsk, men noen er også skrevet på engelsk, tysk og fransk.

Under Dusken 11/99

KVIST

"Sytti forskere bidrar til å gi deg svar på alle de spørsmålene du gjerne skulle ha stilt foredragsholderen." - Tv-programmet Migrapolis om bokverket. [NRK2, 4.3.2000, NRK1, 7.3.2000]

- Egentlig vitenskap begynner med spørsmål. - Jafar Jafarnejad intervjuet i Migrapolis, NRK2, 4.3.2000, NRK1 7.3.2000.

KVIST

EKSTRA: Omtale av svensk fjerdeband

I 2010 gav Jafar Jafarnejad ut Vägen till vetenskap 4: Svenska författare och svensk humaniora i lag med Fredrik Charpentier Ljungqvist og Per-Olof Mattsson. Det står full referanse og lenke til fjerdebandet nedst på sida. Det er enda ei populærvitskaplig samling innan humaniora, og handlar om svensk kultur och sivilisasjon, litteratur och litteraturvitskap. Ho blei gitt ut i PDF-format i 2010.

Stockholms Universitet, Publikationer skriv om den svenske oppfølgaren:

Den här boken är en ovanlig bok. Den bygger på dialoger med svenska författare och forskare inom humaniora. Syftet är att förmedla kunskap om både svensk skönlitteratur, svensk historia och modern humanistisk forskning. Bland de som deltar i dialogen kan nämnas: Kerstin Thorvall, Stig Larsson, Mare Kandre, Erland Josephson, Anna-Karin Palm och Majgull Axelsson. [◦Lenke]

- Tormod Kinnes

SAMLINGA
Omtale av Jafar Jafarnejad, Veien til vitenskap - SLUTTBOLK

Omtale av Jafar Jafarnejad, Veien til vitenskap - LITTERATUR  

Jafarnejad, Jafar, hovudred. Veien til vitenskap. Band 1-3. Trondheim: Privat forlag, 1999.

Jafarnejad, Jafar, Fredrik Charpentier Ljungqvist og Per-Olof Mattsson. Vägen till vetenskap 4: Svenska författare och svensk humaniora. Stockholm, 2010. [◦Band 4 i PDF-format]

Omtale av Jafar Jafarnejad, Veien til vitenskap - OPP SETT ARKIVDEL NESTE

Omtale av Jafar Jafarnejad, Veien til vitenskap BRUK. Brukargaiden femner over forkortingar, bøker ordna etter forfattarar og bokstavkodar, design og navigering på nettstaden, søkeråd, tilvisingar og meir. [LENKE]
© 1999–2012, layout o.a., Tormod Kinnes. [E-POST].  —  Ansvarsfråskriving: [LENKE]