Site Map
Email Address
Site Map Various Previous Next

Reservations    

tkinnes(a)gmail.com

Replace (a) with @ to make the email address work.

Erstatt (a) med @ i e-postadressa, så blir ho rett.

Copy, paste and replace (a) with @ in the mail program you use, and there you are.

Kopier adressa øvst og lim ho inn i mottakarfeltet i e-postprogrammet du vil bruke. Erstatt så (a) med @, og dermed er det gjort.

@ is got like this: Press the keyboard's 'Alt Gr' and '2' - at the same time.

@ kjem fram ved å trykke på dei to tastane 'Alt Gr' og '2' samtidig.

The email address is shown like this to reduce spam.

Det skal bli mindre søppelpost når ein oppgir adressa slik.

Various / Blanda

To top Site Map Front Page Next

© 2014–2017, Tormod Kinnes, MPhil. [Email]  ᴥ  Disclaimer: [Link]