Site Map
Tilvisingar
Oversyn Blanda FØRRE NESTE

Reservasjonar    

Tilvisingsråd

Det finst råd og reglar for tekstforming innan ulike utdanningsgreiner. Jamfør dei som gjeld der du held til i fall du vil skrive rapport, hovudoppgåve, og meir slikt.

Ein kan leite fram fleire slike med Biblioteksøk; det er ei gild teneste frå Nasjonalbiblioteket, der det dessutan er lagt ut mange verk på Internett. [◦Biblioteksøk]

For språkforming elles har Språkrådet mange nyttige sider [◦Dit].

Attom

OPP Brukargaid Framsida NESTE

© 2006–2017, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]