Site Map
Brukargaid
Oversyn Blanda FØRRE NESTE

Reservasjonar    

Bildet (blomsten) oppi venstre hjørne er lenke til eit oversyn over Gullvekta. - Overskriftene nedanfor er også lenker.

Ansvarsfråskriving ⁓ Om kopirettar, korleis fråsegner er å tolke, og korleis medisinske symptom er å handtere.

Bokliste ⁓ inneheld data for rundt 2700 verk, og er basert på 16. utgåve av The Chicago Manual of Style, (Chicago og London: University of Chicago Press, 2010).

Bruksvilkår ⁓ Det er tillatt å laste ned og nytte mykje herifrå til personleg og privat bruk. Skolar har også fritt løyve til å bruke somt. Publiseringsforetak, medrekna forlag, får inngå avtalar om forhold som skal gjelde. Tiltrengte nyanseringar er her: [Lenke].

E-postadressa ⁓ til Gullvekta.

Forkortingar ⁓ som blir nytta her, blir kort forklart i listeformat.

Gullegglæra ⁓ gir innkik i Vegbygging . . . krona med såkalla gullegg.

Handtering ⁓ Sider for handtering av nettstaden står alfabetisk opplista utan forklaringar.

Justeringar ⁓ gir tips for å tilpasse sider og finne fram enklare på nettstaden.

Nettstaden skildra ⁓ Eventyr, fablar, segner, ordtak, TM, buddhisme, lokalhistorietilfang og anna.

Nye og reviderte sider ⁓ står opplista for fleire år bakover.

Om ⁓ Kva for nynorsk er staka ut for nettstaden? Kven driv nettstaden?

Reservasjonar ⁓ er med, og kan vere til hjelp mot mykje indoktrinering.

Statistikk og lovord ⁓ som er med.

Søkeside ⁓ med lenker til oppslagsverk.

Temasidene ⁓ har innhaldet i sett, vide grupper.

Tilvise ⁓ syner korleis ein kan referere. Engelsk.

Utforminga ⁓ skisserer korleis nettstadsider og viktige ikon (teikn) er utforma.

Attom


Litteratur  

OPP Brukargaid Framsida NESTE

© 2006–2017, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]