PORTAL TIL NETTSTADEN Førstesida
  Kart          
Søk

Litt over 1200 eventyr, fablar, segner og historier på nynorsk, 35 soger på svensk og 17 på dansk (2018). Ordspråk og anna er her også. — Nynorsk 2012 er følgt.

Lenka 'Seksjon' øvst og nedst på mange sider syner kor sida er plassert nedanfor. Tal bak 'Seksjon' syner meir.


Folklore
13➭1. Soger: Eventyr, fablar, skjemt og segner
Nordiske
  1 Norske eventyr 1 Samling
  2 Norske eventyr 2 Samling
  3 Asbjørnsen og Moe: Eventyr, segner og forteljingar Samling
  4 Asbjørnsen og Moe: 105 segner
  5 Norske segner Samling
  6 Segner og soger Samling
  7 Norske eventyrvariantar Samling
  8 Færøyske eventyr og segner Samling
  9 Islandske eventyr og segner Samling
10 Orknøyske eventyr og segner Folklore frå Orknøyene
12 H. C. Andersen Samling
13 Danske eventyr o.a. Samling
14 Danske segner Samling
15 Dansk folkevidd Samling
16 Finske eventyr Samling
18 Svenske eventyr Samling
19 Nils Gabriel Djurklou Samling
20 Molbuane Samling
21 Molboerne Samling
22 Norska folksagor och äventyr Samling
23 Svenska sagor
Arkiv

   13,  14,  15

Temasider
Buddhisme
Danning
Eventyr
Ordspråk
Personar
Språkleg
Velvære
Ymse

Engelsk del
Tysk del

Bruk
Handtering
Bøker
Nye
Om
Samling = 'Samling'
Nyno. = nynorsk

Litt blanda
25 Blanda forteljingar Samling
26 Humor
27 Luftferder
28 Gjenferd, huldra og sjøormar Samling.

Europeiske elles
29 Fantastiske historier Samling.
30 Gemyttlege eventyr Samling.
31 Fablar av Esop og andre Samling.
32 Skotske eventyr Samling.
35 Irske eventyr Samling.
36 Franske eventyr Samling.
37 Grimm-eventyr Samling.
38 Till Uglespegel Samling.
39 Münchausen-skrøner Samling.
40 Tyske eventyr og segner Samling.
41 Tyske segner etter Grimm-brørne Samling.
42 Austerrike fortel Samling.
43 Tsjekkiske og slovakiske eventyr Samling.
45 Eventyr frå Sveits Samling.
46 Italienske eventyr Samling.
47 Eventyr frå Sicilia Samling.

Mangleis
49 Femboka: Indiske eventyr og fablar Samling
51 Indiske fablar (Raju-samlinga) Samling.
52 Jataka-soger med dyrefablar Samling.
53 Fablar og anna frå India Samling Ny
54 Tibetanske eventyr Samling.
62 Tusen og éi natt Samling.
63 Kinesiske forteljingar Samling.
65 Japanske eventyr Samling Ny
66 Historier Samling.
68 Vittigperen: Vidd frå gammalt Samling.
69 Petitar.

13➭2. Ordtak
Nordiske
  1 Innføring
  2 Rundt 3500 norske ordspråk (nyno.-eng.) Samling
  4 Rundt 2000 ordspråk etter Ivar Aasen Samling
  5 Ordspråk etter Peder Syv (da.-nyno.) Samling
  6 Danske ordspråk (Mau) Ny
  7 Danske ordspråk (nyno.) Samling
  8 Svenske ordspråk (nyno.- sv.) Samling
10 Finska ordspråk (svensk)
12 Færøyske ordspråk (nyno.-fær.)
13 Islandske ordspråk (nyno.-isl.) Samling

Europeiske m.a.
15 Russiske ordspråk (nyno.-eng.) Samling
16 Ukrainske ordspråk (nyno.-eng.)
17 Ungarske ordspråk (nyno.-eng.)
18 Polske ordspråk (nyno.-eng.)
19 Tyske ordspråk (nyno.-ty.) Samling
20 Sveitsiske ordspråk (nyno.-ty.)
21 Franske ordspråk (nyno.-fr.) Samling
22 Italienske ordspråk (nyno.-ital.) Samling
23 Sicilianske ordspråk (nyno.-eng.)
24 Spanske ordspråk (nyno.-sp.) Samling

Britiske og amerikanske
27 Britiske ordspråk (nyno.-eng.) Samling
28 Walisiske ordspråk (nyno.-eng.)
29 Skotske ordspråk (nyno.-skotsk) Samling
30 Irske ordspråk (nyno.-eng.) Samling
32 Amerikanske ordspråk (nyno.-eng.) Samling

Andre
33 Greske ordspråk m.m. (nyno.-eng.) Ny
35 Tyrkiske ordspråk (nyno.-eng.) Samling
36 Persiske ordspråk (nyno.-eng.) Samling
38 Jødiske ordspråk (nyno.-eng.) Samling
40 Egyptisk visdom (nyno.-eng.) Samling Rev.
42 Indisk visdom (nyno.-eng.) Samling
43 Indiske ordtak og fablar frå Hitopadesha Samling
44 Indiske ordspråk
45 Tibetanske ordspråk (nyno.-eng.)
47 Kinesiske ordspråk
49 Japanske ordspråk (nyno.-eng.) Samling

Ymse
52 Tematiske og andre ordtak og motto Samling

13➭3. Sitat, rettleiingar, viser, ramser og meir
  2 Gullkorn: Sitat og fyndord Samling
  3 Sitatsamling Samling
  5 Håvamål (svensk)
  6 Håvamål
  8 Håvamål (oppstylta)
  9 Bhagavad Gita Samling Rev.
10 Om Tao-te Ching
11 Ord av Konfutse
13 Aforismar og andre åtgåingar Samling
14 Danske barnerim, remser og leikar Samling
16 Viser, songar, dikt, rim og ramser Samling
21 Eventyrarbeid: Artikkelsamling Samling
24 Folklore Samling


Eiga utfalding
14➭1. Læring kan leie til danning
  3 Verdien av tankekart
  6 Sider ved å danne seg Samling
  9 Eigne essay - stort sett Samling
12 Artiklar frå "Veien til vitenskap", band 1-3. Samling

14➭2. Meditasjon med meir
  3 Transcendental Meditasjon, TM Samling
  6 Buddhisme-samling Samling
  9 Dhammapada Rev.
10 Hathayoga
13 Meditasjon i media


Langs vegen og i vegen
15➭1. Språkgløgg
  1 Christen Jensøn og Den Norske Dictionarium
  3 Om Ivar Aasen
  5 Ivar Aasens produksjon
  6 Arne Dørumsgaards gjendiktingsverk
  7 Språknepe: Nynorsk skriftforming og bruk Samling
  9 Mediesnakk Samling
11 Nynorsk i praksis Samling

15➭2. Sunt
  3 Miljøvern - nyttige ord
  5 Naturlege saker Samling
  7 Enkel quiz om bær og frukt
  8 Matprat Samling
  9 Plantar mot plager
11 Urtekunne
13 Planteliste - latinske, norske, og engelske namn
14 Typelærer Samling

15➭3. Historisk
  2 Peter Andreas Munch: Norrøne gude- og heltesegner Samling
  4 Frå Orknøyingsoga
  7 Om Orknøyene og Orknøyingsoga
10 Heimskringla. Utplukk Samling
12 Lokalhistorie Samling
13 Gange-Rolv

15➭5. Tenk "tja" nokre gongar
  2 Omfram rådgiving Samling
  7 Utleggingar og tydingar Samling
11 Klokt kristen?
13 Gledesbodskap
15 Rudolf Steiner og verket hans Samling

OPP - Gullvekta TIL ENGELSK DEL AV GULLVEKTA TIL TYSKE SIDER NESTE

Gullvekta nettstad. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 1995–2019, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]