PORTAL TIL NETTSTADEN Førstesida
  Kart          

Rundt Over 1150 eventyr, fablar, segner og historier på nynorsk, 35 soger på svensk og 17 på dansk (i 2016). Her er også ordspråk; viser, lokalhistorie, sider om TM, språk- og kulturforhold og anna.

Oppe i venstre hjørne på sider flest står Seksjon med eit tal bak. Talet viser kor sida står opplista i seksjonen (i oversikta nedanfor). "Seksjon" tener også som lenke dit. – Språket er for det aller meste i tråd med Nynorsk 2012.


Folklore
13➭1. Soger: Eventyr, fablar, skjemt og segner
Nordiske
  1 Norske eventyr 1 Samling
  2 Norske eventyr 2 Samling
  3 Asbjørnsen og Moe: Eventyr, segner og forteljingar Samling
  4 Asbjørnsen og Moe: 105 segner
  5 Norske segner Samling
  6 Segner og soger Samling
  7 Norske eventyrvariantar Samling
  8 Færøyske eventyr og segner Samling
  9 Islandske eventyr og segner Samling
10 Orknøyske eventyr og segner Folklore frå Orknøyene
12 H. C. Andersen Samling
13 Danske eventyr o.a. Samling
14 Danske segner Samling
15 Dansk folkevidd Samling
16 Finske eventyr Samling
18 Soger frå svensk Samling
19 Nils Gabriel Djurklou Samling
20 Molbuane Samling
21 Molboerne Samling
22 Norska folksagor och äventyr Samling
23 Svenska sagor
Søk på sidene
Brukarstøtte
Handtering
Litteratur
Nye
Om
Temasider
Buddhisme
Danning
Eventyr
Ordspråk
Personar
Språkleg
Velvære
Ymse anna
Arkiva

   13,  14,  15
Engelske sider
Tyske sider
Samling = 'Samling'
Nyno. = nynorsk

Litt blanda
25 Blanda forteljingar Samling
26 Humor
27 Luftferder
28 Gjenferd, huldra og sjøormar Samling

Europeiske elles
29 Eventyr A Samling
30 Eventyr B Samling
31 Fablar av Esop og andre Samling
32 Skotske eventyr Samling
35 Irske eventyr Samling
36 Franske eventyr Samling
37 Grimm-eventyr Samling
38 Till Uglespegel Samling
39 Münchausen-skrøner Samling
40 Tyske eventyr og segner Samling
41 Tyske segner etter Grimm-brørne Samling
42 Austerrike fortel Samling
43 Tsjekkiske og slovakiske eventyr Samling
45 Eventyr frå Sveits Samling
46 Italienske eventyr Samling
47 Sisilianske eventyr Samling

Mangleis
49 Femboka: Indiske eventyr og fablar Samling
51 Indiske fablar (Raju-samlinga) Samling
52 Jataka-soger med dyrefablar Samling
54 Tibetanske eventyr Samling
62 Tusen og éi natt Samling
63 Kinesiske forteljingar Samling
66 Historier Samling
68 Vittigperen: Vidd frå gammalt Samling

69 Petitar

13➭2. Ordtak
Nordiske
  1 Innføring
  2 Rundt 3500 norske ordspråk (nyno.-eng.) Samling
  4 Rundt 2000 ordspråk etter Ivar Aasen Samling
  5 Ordspråk etter Peder Syv (da.-nyno.) Samling
  6 Danske ordspråk (Mau)
  7 Danske ordspråk (nyno.) Samling
  8 Svenske ordspråk (nyno.- sv.) Samling
10 Finska ordspråk (svensk)
12 Færøyske ordspråk (nyno.-fær.)
13 Islandske ordspråk (nyno.-isl.) Samling

Europeiske m.a.
15 Russiske ordspråk (nyno.-eng.) Samling
16 Ukrainske ordspråk (nyno.-eng.)
17 Ungarske ordspråk (nyno.-eng.)
18 Polske ordspråk (nyno.-eng.)
19 Tyske ordspråk (nyno.-ty.) Samling
20 Sveitsiske ordspråk (nyno.-ty.)
21 Franske ordspråk (nyno.-fr.) Samling
22 Italienske ordspråk (nyno.-ital.) Samling
23 Sisilianske ordspråk (nyno.-eng.)
24 Spanske ordspråk (nyno.-sp.) Samling

Britiske og amerikanske
27 Britiske ordspråk (nyno.-eng.) Samling
28 Walisiske ordspråk (nyno.-eng.)
29 Skotske ordspråk (nyno.-skotsk) Samling
30 Irske ordspråk (nyno.-eng.) Samling
32 Amerikanske ordspråk (nyno.-eng.) Samling

Andre
33 Greske ordspråk (nyno.-eng.) Ny
35 Tyrkiske ordspråk (nyno.-eng.) Samling Rev.
36 Persiske ordspråk (nyno.-eng.) Samling
38 Jødiske ordspråk (nyno.-eng.) Samling
40 Egyptiske ordspråk (nyno.-eng.) Samling
42 Indisk visdom (nyno.-eng.) Samling
43 Indiske ordtak og fablar frå Hitopadesha Samling
44 Indiske ordspråk
45 Tibetanske ordspråk (nyno.-eng.)
47 Kinesiske ordspråk
49 Japanske ordspråk (nyno.-eng.) Samling

Ymse
52 Tematiske og andre ordtak og motto Samling

13➭3. Sitat, rettleiingar, viser, ramser og meir
  2 Gullkorn: Sitat og fyndord Samling
  3 Sitatsamling Samling
  5 Håvamål (svensk)
  6 Håvamål
  8 Håvamål (oppstylta)
  9 Bhagavad Gita Samling
10 Om Tao-te Ching
11 Ord av Konfutse
13 Ordspråk og sitat Samling
14 Danske barnerim, remser og leikar Samling
16 Viser, songar, dikt, rim og ramser Samling
21 Eventyrarbeid: Artikkelsamling Samling
24 Folklore Samling


Eiga utfalding
14➭1. Læring kan leie til danning
  3 Verdien av tankekart
  6 Sider ved å danne seg Samling
  9 Eigne essay - stort sett Samling
12 Artiklar frå "Veien til vitenskap", band 1-3. Samling

14➭2. Meditasjon med meir
  3 Transcendental Meditasjon, TM Samling
  6 Buddhisme-samling Samling
  9 Lærediktet Dhammapada
10 Hathayoga
13 Meditasjon i media


Langs vegen og i vegen
15➭1. Språkgløgg
  1 Christen Jensøn og Den Norske Dictionarium
  3 Om Ivar Aasen
  5 Ivar Aasens produksjon
  6 Arne Dørumsgaards gjendiktingsverk
  7 Språknepe: Nynorsk skriftforming og bruk Samling
  9 Mediesnakk Samling
11 Nynorsk i praksis Samling

15➭2. Sunt
  3 Miljøvern - nyttige ord
  5 Naturlege saker Samling
  7 Enkel quiz om bær og frukt
  8 Matprat Samling
  9 Plantar mot plager
11 Urtekunne
13 Planteliste - latinske, norske, og engelske namn
14 Typelærer Samling

15➭3. Historisk
  2 Peter Andreas Munch: Norrøne gude- og heltesegner Samling
  4 Frå Orknøyingsoga
  7 Om Orknøyene og Orknøyingsoga
10 Heimskringla. Utplukk Samling
12 Lokalhistorie Samling
13 Gange-Rolv

15➭5. Tenk "tja" nokre gongar
  2 God og trygg rådgiving Samling
  7 Nettprat Samling
11 Kristen utan geiter
13 Gledesbodskap
15 Rudolf Steiner og verket hans Samling

OPP - Gullvekta TIL ENGELSK DEL AV GULLVEKTA TIL TYSKE SIDER NESTE

SRF Yogananda. USER'S GUIDE: [Link]
© 1995–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [Email]  ᴥ  Disclaimer: [Link]