Norsk del, Gullvekta
Til traust ettertanke
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Folklore

"Det finst knapt nok ei hole, ein klippe som står for seg sjølv, eit einsleg furutre eller steinhaug utan støttande folklore."

"There is scarce a cave, an isolated rock, a lone pine tree or a pile of stones without supporting folklore." - John Hillaby, Journey Through Europe

Innhald


Folklore og snertne ord, litteratur  

Folklore og snertne ord, opp Seksjon Sett Neste

Folklore og snertne ord BRUKARGAID: [Lenke]
© 2015–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]