Gullvekta

Folklore

Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Folklore Folklore talar til mange via forteljingar, folkeeventyr, myter, segner og balladar, skikkar og trusførestellingar, og har vore med og gitt kveik til mykje kulturarv, som musikkverk, måleri og andre kunstarlege uttrykk. Fleire sider ved notidig kultur har også komme med, så som vitsar, gåter og andre kulturuttrykk og tradisjonar.

Tante, moster, tilpassa frå teikning av TK

Folklore, opp Seksjon Sett Neste

Folklore BRUKARGAID: [Lenke]
© 2015–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]