Oversyn

Folklore

Seksjon › 9   Sett    Søk   Førre Neste

Folklore Folklore talar til mange via forteljingar, folkeeventyr, myter, segner og balladar, skikkar og trusførestellingar. Folklore har også kveika mykje kulturarv, som musikkverk, måleri og andre kunstarlege uttrykk. Uttrykk for notidig kultur er også inkludert.

Tante, moster, tilpassa frå teikning av TK

Folklore, opp    Seksjon     Sett    Neste

Folklore. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2015–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]