Site Map
Statistikk og lovord
Oversyn Blanda FØRRE NESTE

Reservasjonar    

Noko statistikk

2016

Nettstaden fekk knapt 1,3 millionar (1 282 000) sidebesøk frå 228 land og territorium. Dei fire landa det var flest besøk frå i 2016, runda av:

  1. USA - 287 000
  2. Noreg - 97 000
  3. India - 55 000
  4. UK (Storbritannia) - 46 000.

Etter dei, i rekkefølge: Canada, Filippinene, Australia, Tyskland, Sverige, Malaysia, Indonesia, Singapore, Nederland, Italia og Frankrike.

Frå byar, i rekkefølge: Oslo, London, New York og New Delhi. Eit hakk nedafor kjem Los Angeles, Bergen, Sidney og Bengaluru.

Dei oftast besøkte sidene på heile nettstaden: Latinske frasar og ordtak; Franske eventyr og segner; Albert Einstein-anekdotar; Norske folkeeventyr, Asbjørnsen og Moe (nynorsk), Haiku (dikt) of Basho; og Svenske eventyr og segner.

Gullvekta (den norske delen av nettstaden) hadde 209 000 sidebesøk. Nynorske tekstsider med flest besøk: Asbjørnsen og Moe samla verk; 3500 norske ordspråk, Gullkorn (sitat o.a); Håvamål; Norske ordspråk etter Ivar Aasen; Dei vanlegaste orda på norsk; Esopsfablar; Symbol og merkedagar i buddhismen. – Dernest følger sider med ordspråk frå mange land med sider om folkeviser, urter og viser og songar inn imellom, osv.

Fordeling: Desktop: 53 %; mobilar: 38 %; nettbrett: 9 %.

[Kjelda til data over og under er Google Analytics]

2015

Knapt 1,2 millionar sidebesøk frå 228 land og territorium.

2014

898 655 sidebesøk frå 224 land og territorium.

2013

Over 908 000 sidebesøk frå gjestar i 220 land og territorium.

2012

1,44 millionar sidebesøk frå drøye 762 000 gjestar frå 218 land og territorium.

2011

1.89 millionar sidebesøk frå 977 000 gjestar - frå 217 land og territorium.

2010. Vel 1,8 millionar sidebesøk frå 868 000 gjestar.

2009. 1,6 millionar sidebesøk frå 706 000 gjestande.

Lovord

"Gullvekta (har) mange gode tekstar som eignar seg til attforteljing, opplesing eller tekstar elevane rett og slett kan lese sjølve." - LMS, lektor

"Også eventyr du ikke finner i de mest kjente eventyrsamlingene. Norske, danske, svenske og islandske! - K

"Utruleg bra og innhaldsrik." - SH

"Fantastisk." - EW

"Enormt omfattende...og kjempebra!!!!" - MF (Bergen)

"Desse websidene er rike rike rike på visdom humor osb . . . takk." - BM

"Innholdsrike sider . . . meir og meir interessant etterkvart som eg les igjennom her og der . . . gleder meg til å lese meir" - BM

"Saa mange fine eventyr." - AHO, USA.

"Omfattende side(r) . . . Med bra poesi." - TV

[Osv. Meir (engelsk)]

Attom

OPP Brukargaid Framsida NESTE

© 2008–2017, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]