Site Map
Statistikk og lovord
Oversyn Blanda FØRRE NESTE

Reservasjonar    

Noko statistikk

2018

Gullvekta/Guldvikten fekk meir enn 150 400 sidebesøk i 2018. Kva heile nettstaden fekk i 2918 og åra før, står her: [Statistikk].

Mest vitja på Gullvekta/Guldvikten:

  • Asbjørnsen og Moes samla verk
  • Norska folksagor och äventyr
  • Håvamål
  • Ordspråk etter Ivar Aasen, tematisk ordna
  • Norske ordspråk, alfabetisk etter første bokstavane
  • Dei vanlegaste orda på norsk
  • Gullkorn - sitat
[Kjelde: Google Analytics]

2017

Gullvekta/Guldvikten hadde rundt 196 500 sidebesøk i 2017. Av tekstsider med "Gullvekta" eller "Guldvikten" i tittelen, hadde desse flest besøk: Asbjørnsen og Moe samla verk (ca 27 000 besøk); Norska folksagor och äventyr (13 000); Håvamål (nynorsk, ca 10 000 besøk); Dei vanlegaste orda på norsk (8 500 besøk). Dernest følgte Gullkorn og 3500 norske ordspråk; og Norske ordspråk etter Ivar Aasen.

[Kjelde: Google Analytics]

Lovord

"Gullvekta (har) mange gode tekstar som eignar seg til attforteljing, opplesing eller tekstar elevane rett og slett kan lese sjølve." - LMS, lektor

"Også eventyr du ikke finner i de mest kjente eventyrsamlingene. Norske, danske, svenske og islandske! - K

"Utruleg bra og innhaldsrik." - SH

"Fantastisk." - EW

"Enormt omfattende...og kjempebra!!!!" - MF (Bergen)

"Desse websidene er rike rike rike på visdom humor osb . . . takk." - BM

"Innholdsrike sider . . . meir og meir interessant etterkvart som eg les igjennom her og der . . . gleder meg til å lese meir" - BM

"Saa mange fine eventyr." - AHO, USA.

"Omfattende side(r) . . . Med bra poesi." - TV

[Osv. Meir (engelsk)]

Attom

OPP Brukargaid Framsida NESTE

© 2008–2017, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]