Site Map
Statistikk og lovord
Oversyn Blanda FØRRE NESTE

Reservasjonar    

Noko statistikk

2017

Nettstaden fekk knapt 1,1 millionar (1 063 000) sidebesøk frå 226 land og territorium. Dei fire landa det var flest besøk frå i 2016, runda av:

  1. USA - 220 000
  2. Noreg - 80 000
  3. India - 52 000
  4. UK (Storbritannia) - 36 000.

Etter dei, i rekkefølge: Canada, Filippinene, Australia, Tyskland, Sverige, Indonesia, Italia, Malaysia, Singapore og Nederland.

Frå byar, i rekkefølge: London, New York, Oslo, Bengaluru, Bergen, Los Angeles, Sidney. - Åtte indiske byar er med blant dei 21 første byane på lista.

Dei oftast besøkte sidene på den engelske delen av nettstaden: Franske eventyr og segner; Tyske eventyr og segner; Haiku (dikt) av Basho; Norske folkeeventyr, Latinske frasar og ordtak; Svenske eventyr og segner; Indiske fablar; Italienske ordspråk; Parablar og historier av Buddha; Norske ordspråk; Sveitsiske eventyr; Italienske eventyr.

"Opna-tid" for ei side får ein ved å gange sidas besøkstal med tida ho har vore open. "Topp tre for "lengst opna": (1) Haiku av Basho (på engelsk); (2) Latinske frasar, ordspråk; (3) Italienske ordspråk. Lesetidene for sidene held vel jamt over følge med "opna-tidene".

Gullvekta (også kalla Guldvikten) hadde 184 000 sidebesøk i 2017. Av tekstsider med "Gullvekta" eller "Guldvikten" i tittelen, hadde desse flest besøk: Asbjørnsen og Moe samla verk (ca 27 000 besøk); Norska folksagor och äventyr (13 000); Håvamål (nynorsk, ca 10 000 besøk); Dei vanlegaste orda på norsk (8 500 besøk). Dernest følgte Gullkorn og 3500 norske ordspråk; og Norske ordspråk etter Ivar Aasen.

Fordeling (heile nettstaden): Desktop: 50 %; mobilar: 42 %; nettbrett: 8 %.

[Kjelda til data over og under er Google Analytics]

2016

Nettstaden fekk knapt 1,3 millionar (1 282 000) sidebesøk frå 228 land og territorium.

2015

Knapt 1,2 millionar sidebesøk frå 228 land og territorium.

2014

898 655 sidebesøk frå 224 land og territorium.

2013

Over 908 000 sidebesøk frå gjestar i 220 land og territorium.

2012

1,44 millionar sidebesøk frå drøye 762 000 gjestar frå 218 land og territorium.

2011

1.89 millionar sidebesøk frå 977 000 gjestar - frå 217 land og territorium.

2010. Vel 1,8 millionar sidebesøk frå 868 000 gjestar.

2009. 1,6 millionar sidebesøk frå 706 000 gjestande.

Lovord

"Gullvekta (har) mange gode tekstar som eignar seg til attforteljing, opplesing eller tekstar elevane rett og slett kan lese sjølve." - LMS, lektor

"Også eventyr du ikke finner i de mest kjente eventyrsamlingene. Norske, danske, svenske og islandske! - K

"Utruleg bra og innhaldsrik." - SH

"Fantastisk." - EW

"Enormt omfattende...og kjempebra!!!!" - MF (Bergen)

"Desse websidene er rike rike rike på visdom humor osb . . . takk." - BM

"Innholdsrike sider . . . meir og meir interessant etterkvart som eg les igjennom her og der . . . gleder meg til å lese meir" - BM

"Saa mange fine eventyr." - AHO, USA.

"Omfattende side(r) . . . Med bra poesi." - TV

[Osv. Meir (engelsk)]

Attom

OPP Brukargaid Framsida NESTE

© 2008–2017, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]