Norsk del, Gullvekta
Eventyr frå Austerrike og vidare  ❀ Innleiing
Seksjon › 42 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Innleiing

I første halvdel av 1800-talet kom segner og eventyr til å bli sett opp til blant tyskspråklege. Mange soger blei forenkla i håp om å passe for barn. Eventyr og segner har gitt opphav til "Europäische Märchengesellschaft" (Europeisk selskap for segner og eventyr). [F1]

Segner og mange eventyr handlar om kampen for å vere menneske imellom inntrykka naturen gir oss og i møte med samfunnet si blanding av gode og vonde, forherda og verre; kloke og slåtte og svært forblinda; varlege, meir vanlege, og uvørne; agn, utkropne lureri og farlege feller - mykje slikt kjem i ei salig blanding. Tragedie, djupe kjensler og humor går tidvis saman og har dessutan ved seg å kunne påverke hugen til ein og annan djupt, ganske djupt, eller litt.

Blant bodskapa å finne i mellomeuropeiske eventyr er "Hald fast ved det gode av det menneskelege i deg", og "Skrythalsar er sjeldan bra nok."

Samlarar

Blant dei som har med eventyr frå det som var Austerrike på 1800-talet, er samlarar som Grimm-brørne, Ludwig Bechstein, Theodor Vernaleken, Johann Nepomuk Ritter von Alpenburg og Ignaz Zingerle. Det er mykje godt å seie om alle, og om kvaliteten på eventyra dei samla og stelte i stand, slik Dr. Jack Zipes fortel.

I can point to some brilliant German collections by Theodor Vernaleken, Johann Wilhelm Wolf, Ignaz and Joseph Zingerele, Heinrich Pröhle, Josef Haltrich, Christian Schneller, Karl Haupt, Hermann Knust, Carl and Theodor Colshorn, etc. etc. and even more brilliant French collections . . . [Dei austerrikske er fargemerka av meg. TK] [◦Kjelda]

Det finst fleire andre som har samla og redigert soger frå Austerrike. Det er gitt ut om lag tre hundre eventyr frċ Austerrike og Tyrol, og over ti tusen segner. Overlappingar mellom segner frå ulike trakter er ikkje utenkeleg her heller - [◦Eventyr frå Austerrike][◦Segner frå Austerrike]

Innhald


Folkeeventyr frå Austerrike og omland, austerrikske eventyr, litteratur  

Bechstein, Ludwig, coll. Die Volkssagen, Mährchen und Legenden des Kaiserstaates Oesterreich. 1. Band. Leipsig: Polet, 1840.

Günther, Marie Alker, coll. Tales and Legends of the Tyrol. London: Chapman and Hall, 1874.

Vernaleken, Theodor, coll. In the Land of Marvels: Folktales from Austria and Bohemia. London: Swan Sonnenschein and Co, 1889.

Vernaleken, Theodor, coll. Alpensagen: Volksüberlieferungen aus der Schweiz, aus Vorarlberg, Kärnten, Steiermark, Salzburg, Ober- und Niederösterreich. Wien: L. W. Seidel, 1868.

Vernaleken, Theodor. Kinder- und Hausmärchen dem Volke treu nacherzählt: Aus Österreich, Böhmen und Mähren. 3. Auflage, Wien/Leipzig, 1896. (Nachdruck Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1980) ◦Link]

von Alpenburg, Johann Nepomuk Ritter, coll. and ed. Deutsche Alpensagen. Wien: Wilhelm Braumüller, 1861.

Zingerle, Ignaz V., coll. Sagen aus Tirol. Innsbruck: Wagner, 1891.

Note

[F1] Ruth B. Bottigheimer, Stony Brook University, "German Fairy Tales" in The Literary Encyclopedia [online database]. Profile first published 10/11/2004 [cited 10 Dec. 2005]; available from World Wide Web
http://www.litencyc.com/php/stopics.php?rec=true&UID=1487

Eventyr frå Austerrike og trakter nær ved, austerrikske eventyr, opp Seksjon Sett Neste

Eventyr frå Austerrike og når ved, austerrikske eventyr BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]