Gullvekta - Oversyn over folkeeventyr, fablar og segner frå Norden og  Europa elles, bl.a. Asbjørnsen og Moe, Grimm-eventyr, tyske, norske, danske, finske, svenske,  færøyske, islandske, svenska folksagor, Djurklou og Münchausen, med eventyrteori

Eventyr, fablar og segner

Tema Bruksgaid Søk Førre Neste

Folkeeventyr, fablar og segner, eventyr, sagn, fabler, Asbjørnsen og Moe, Grimm-eventyr, tyske, norske eventyr, danske, finske, svenske, færøyske og islandske eventyr, svenska folksagor, Djurklou og Münchausen, og eventyrteori - alt fronta med kvit hest som er eit utsnitt frå eit verk at T. Kittelsen
Rundt 1200 eventyr, segner, fablar, skrøner og andre forteljingar på nynorsk, 35 eventyr på svensk og 17 på dansk (2018)

Eventyr, fablar, folklore, norske, danske, svenske og andre eventyr, OPP Gullvekta NESTE

© 2007–2019, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]