Norsk del, Gullvekta
Bra student: Nokre studietips
Seksjon › 6 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

TIZZY by Kate Osann, 1960, In Effective Reading by Francis Robinson. 1962, 21
"Å studere er ein vond sirkel - dess meir eg lærer, dess meir gløymer eg!"

Du vil sikkert gjere det godt, få gode karakterar, og hugse stoff både til eksamen og etterpå.

Universitetsbiblioteka i OREO har få bøker om korleis studentar går fram for å lykkast bra og utnytte ressursane sine. "Biblioteksøk" har også mange titlar, og så finst bokhandlar på nett og mange stadar.

Det er fint læringsutbytte som bør vere fremste målet for universitet og andre institusjonar som driv eller er kopla til undervisning. God innlæring gir god hugs, som gir godt utbytte, kort fortalt.

Kva følger av skort på bra tankar? Om lag det same som å gløyme pensum ein har pugga berre månadar etter eksamenane. Det er ikkje skikkeleg undervising som ber slik frukt.

Det kan gagne somme å lære god studiemetodikk i tillegg til pensumstoffet sitt, for stoff som gjer læringsarbeidet betre, kan nok gi betre læring i langdrag og betre karakterar.

La dei veldig flinke i fred

Sett at du jobbar hardt og vil lære av dei beste. Dei går fram på forskjellige måtar. Flinke studentar studerer ikkje alltid som hine. Deira vegar er kanskje ikkje heilt høveleg for deg. Det kan vere gode råd å finne i studentsuksess-bøker og annan lærings-litteratur. Somme av dei råde kan gagne mang ein. Sjansen er der. Tony Buzan og Michael Gross er mellom dei som gir nyttige vink for den som vil forbetre eiga læring. Slik kunnskap gjer venteleg vel.

Summa summarum: Det kan lønne seg å kunne grunnleggande studiemetodikk.

Skal norske elevar bli flinke?

Norske lærarar ligg langt etter utanlandske kollegaer når det gjeld å rette leksene og gi stø tilbakemeldingar.

Skal elevar i norsk utdanning lyfte seg etter håret," spør førsteamanuens Liv Sissel Grønmo ved Institutt for lærarutdanning og skoleutvikling (IL) ved Universitetet i Oslo retorisk og saknar skikkelege tilbakemeldingar i skolen.

Liv Sissel Grønmo meiner undervisinga i Noreg er prega av at elevar jobbar for mykje utan rettleiing frå lærar.

No ja

Det er ille å bli gjort til narr ved studia sine. Studiemetodikk for sjølvstudium er godt å kunne. Det burde ikkje kvele lærelysta, som driv ein fram.

Innhald


Studievink, Litteratur  

Arends, Richard I., and Ann Kilcher: Teaching for Student Learning: Becoming an Accomplished Teacher. Abingdon, Oxon: Routledge, 2010.

Buzan, Tony. Buzan's Study Skills: Mind Maps, Memory Techniques, Speed Reading and More! Harlow, UK: Pearson Education, 2011.

Fry, Ron. How to Study. 7th ed. Boston, MA: Cengage Learning, 2004.

Gross, Ronald. 1999. Peak Learning: A Master Course in Learning How to Learn. Rev. utg. New York: J. Tarcher/Putnam.

Maier, Christian, og Marion Weber. 1991. Suksess med superlæring: En praktisk orientert anvendelse av den sensasjonelle suksessrike læremetoden. Oslo: Hilt & Hansteen.

Malone, Samuel A. 1997. Et hode bedre. Oslo: Egmont Hjemmet Bokforlag.

Maslow, Abraham. 1987. Motivation and Personality. 3. utg. New York, HarperCollins.

McMillan, Kathleen, and Jonathan Weyers. The Smarter Student: Skills and Strategies for Success at University. Harlow, Essex: Pearson Education, 2006.

Moore, Sarah, Colin Neville, Maura Murphy and Cornelia Connolly. The Ultimate Study Skills Handbook. Maidenhead, Berkshire: Open University Press / McGraw-Hill Education , 2010.

Northedge, Andrew. The Good Study Guide. Walton Hall, Milton Keynes: The Open University, 2005.

Orr, Fred. Study Skills for Successful Students. St Leonards NSW: Allen and Unwin, 1992.

Price, Geraldine, and Pat Maier. Effective Study Skills. Harlow, Essex: Pearson Education, 2007.

Wood, Gail. How to Study: Use Your Personal Learning Style to Help You Succeed When It Counts. 2nd ed. New York: LearningExpress, 2000.

Note

[1] Astrid Randen og Laila Ø. Bakken. "Norske lærere retter ikke lekser". NRK nyheiter, 10 desember 2008. http://www.nrk.no/nyheter/1.6345741

Studievink, opp Seksjon Sett Neste

Studievink BRUKARGAID: [Lenke]
© 2008–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]