Norsk del, Gullvekta
Folklore
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Folklore

Folkloren i ein kultur eller større gruppe femner blant anna over legender, ordspråk, vitsar, eventyr, historier og skrøner. Humor finst i store mengder i folkloren, også i folkeeventyr. Folk som granskar folklore kan bli kalla folkloristar. Folklore og mytologi er kopla i hop på visse måtar.

Eit folkeeventyr kan lett bli gitt attåttydingar (konnotasjonar) å fundere over, kan tilmed få mystisk innhald når ordbilde og uttrykk ein synest er sentrale i forteljinga, blir forstått i overførte meiningar og sett på som symbol og allegorier. I så fall tolkar ein den endeframme forteljinga og legg inn meiningar ved tolkingane.

Innhald


Folklore med eventyrsyn, litteratur  

Her er folklorebøker å jamføre med til hjelp for oversikta:

Anderson, Graham. Greek and Roman Folklore: A Handbook. Westport, CT: Greenwood Press, 2006.

Ashliman, D. L. A Guide to Folktales in the English Language. New York: Greenwood Press, 1987.

Ashliman, D. L. Fairy Lore: A Handbook. Westport, CT: Greenwood Press, 2006.

Bottigheimer, Ruth B. Fairy Tales: A New History. Albany, NY: State University of New York, 2009.

Brunvand, Jan Harold, red. American Folklore: An Encyclopedia. New York: Garland Publishing, 1996.

Dundes, Alan. The Meaning of Folklore: The Analytical Essays of Alan Dundes. Red. Simon J. Bronner. Logan, UT: Utah State University Press, 2007.

Green, Thomas A., red. Folklore: An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 1997.

Haase, Donald, red. The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales. Band 1–3. Westport, CT: Greenwood Press, 2008.

Hodne, Ørnulf. The Types of the Norwegian Folktale. Oslo: Universitetsforlaget, 1984.

Kvideland, Reimund, og Henning K. Sehmsdorf, redr. Scandinavian Folk Beliefs. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1988.

Sherman, Josepha, red. Storytelling: An Encyclopedia of Mythology and Folklore. Vols 1-3. Armonk, NY: Sharpe Reference, 2008.

Uther, Hans-Jörg. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Vols 1-3. FF Communications No. 284-86, Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2004.

Zipes, Jack. Fairy Tales and the Art of Subversion: The Classical Genre for Children and the Process of Civilization. 2nd ed. London: Routledge, 2006.

Zipes, Jack. Speaking Out: Storytelling and Creative Drama for Children. Abingdon, Oxon: Routledge, 2004.

Zipes, Jack. Spells of Enchantment: The Wondrous Fairy Tales of Western Culture. London: Viking Penguin, 1991.

Zipes, Jack. The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History of a Genre. Oxford: Princeton University Press, 2012.

Zipes, Jack, red. The Oxford Companion to Fairy Tales. Paperback ed. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Zipes, Jack. Breaking the Magic Spell. Reprint. New York: Routledge, 1992.

Folklore med eventyrsyn, opp Seksjon Sett Neste

Folklore med eventyrsyn BRUKARGAID: [Lenke]
© 2015–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]