Gullvekta
Irske eventyr og segner  ❀ Innleiing
Seksjon › 35   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    Innhald     

Innleiing

Mot slutten av livsgjerninga si på 400-talet hadde den heilage Patrick omvendt Irland til kristendommen, og utnemnt fleire tusen prestar. Deretter bad han den namngjetne Oisin, som var den siste attlevande bandekrigaren, om å fortelje dei gamle historiene om menn og kvinner, fjell og elver på den grøne øya. Verneenglane til Patrick hadde fortalt han at han ikkje skulle vere redd, men høyre på historiene og få dei nedskrivne akkurat som dei hadde blitt fortalt, for historiene kunne glede gode menneske like til endetida. Skrivaren til Patrick fekk med seg fleire tusen soger. (WP, "Celtic Christianity > Ireland"; "Fianna")

Fleire hundre år etter kom plyndrande vikingar. Irske munkar laga handskrivne kopiar av dei gamle historiene og la til historiene om sine eigne heltar, som Patrick og Brigit og Columba (Columcille). På 1100-talet trengde normannarar seg inn, men munketekstar overlevde, blei finpussa og nådde endeleg form, heiter det.

Enda seinare kom folk frå Skottland og busette seg i nord, i Ulster-området. Folket på den grøne øya var grundig slått. Men no gjekk irske skriftkunnige i nord saman om å samle gamle manuskript og irske årbøker om krigføring og under og ugjerningane til kongar. I Sør-Irland reiste ein einsleg prest, Geoffrey Keating omkring med verdifulle tekstar rulla i hop ved brystet og arbeidde for å berge både fakta og fantasi frå fortida.

Enda om britisk styre blei hardare, greidde irane å ta vare på manuskriptet til Keating og samla seg som før omkring forteljarane sine og heldt ved lag både gamle og nyare forteljingar.

På 1800-talet starta folk med namn som Croker og Lover å skrive ned forteljingar frå eldre irar.

Den nye nasjonen, Eire, skipa ein kommisjon for å ta vare på forteljingar og anna frå den irske tradisjonen. Det var berre så vidt han overlevde, men han står og ruver i dag.

(Gitt att frå første del av Glassies forord [1987].)

Innhald


Irske eventyr, segner frå Irland med Eire, litteratur  

Anon. (Charles J. Tibbits). Irish Fairy Tales: Folklore and Legends. London: W. W. Gibbings and Co., 1904.

Croker, Thomas Crofton, saml. Fairy Legends and Traditions.. E-text at Sacred Text. (1825).

Croker, Thomas Crofton, saml., og Thomas Wright, red. Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland. Ny utg. London: William Tegg, 1870.

Croker, Thomas Crofton. Killarney legends: Arranged as a Guide to the Lakes. London: Henry Bohn, 1853.

Croker, Thomas Crofton, og R. Adolphus Lynch. Legends of the Lakes: Or, Sayings and Doings at Killarney. Bd 2. London: Ebers, 1829.

Curtin, Jeremiah. Myths and Folk-lore of Ireland. Boston: Little, Brown, and Company, 1911.

Danaher, Kevin. The Children's Book of Irish Folktales. Ill. Harold Berson. Blackrock, Dublin: Mercier Press, 1998.

Gantz, Jeffrey, tr. Tales of Cu Chulaind: Irish Heroic Myths.London: Penguin, 1996.

Glassie, Henry, ed. The Penguin Book of Irish Folktales. London: Penguin, 1987.

Graves, Alfred Perceval, red. The Irish Fairy Book. London: T. Fisher Unwin, 1909.

Graves, Charles. Humours of Irish Life. London: T. Fisher Unwin, 1915.

Harvey, William. Irish Life and Humour in Anecdote and Story. London: MacLaren and Co., 1906.

Jacobs, Joseph. Celtic Fairy Tales. London: David Nutt, 1892.

Jacobs, Joseph. More Celtic Fairy Tales. London: David Nutt, 1894.

Kennedy, Patrick, red. The Book of Modern Irish Anecdotes. London: George Routledge and Sons, 1872.

Larminie, William. West Irish Folk-tales and Romances. London: Elliot Stock, 1898.

Leamy, Edmond.Irish Fairy Tales. Dublin: M. H. Gill and Son, 1906.

Lover, Samuel. Legends and Stories of Ireland (First Series). Westminster: A Constable, 1899.

Lover, Samuel. Legends and Stories of Ireland (Second Series). Westminster: A Constable, 1899.

MacManus, Seumas. Donegal Fairy Stories. Garden City, NY: Doubleday, Page and Co., 1900.

MacManus, Seumas. In Chimney Corners: Merry Tales of Irish Folk Lore. New York: McClure, Phillips and Co., 1904.

Neeson, Eoin. The First Book of Irish Myths and Legends. Cork: Mercier, 1965.

Neeson, Eoin. The Second Book of Irish Myths and Legends. Cork: Mercier, 1966.

O'Donoghue, David James. The Humour of Ireland. London: The Walter Scott Publishing Co., 1908.

O'Hanlon, John. Irish Local Legends. Dublin: James Duffy, 1896.

O'Sullivan, Sean, red, oms. Folktales of Ireland. Paperback ed. London: The University of Chicago Press, 1968.

Rhys, John. Celtic Folklore, Welsh and Manx. Vols 1 and 2. Oxford: Henry Frowde/The Clarendon Press, 1901.

Stephens, James. Irish Fairy Tales. London: Macmillan and Co, 1920.

Wentz, Walter Yeeling. The Fairy-Faith in Celtic Countries. London: H. Froude/Oxford University Press, 1911.

Wilde, Lady Francesca Speranza. Ancient Legends of Ireland. London: Ward and Downey, 1887.

Yeats, William Butler, ed. Irish Fairy Tales. London: T. Fisher Unwin, 1892.

Young, Ella. Celtic Wonder-Tales Retold. Dublin: Maunsel and Co., 1910.

Irske eventyr, segner frå Irland med Eire.    Seksjon     Sett    Neste

Irske eventyr, segner frå Irland med Eire. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2013–2019, Tormod Kinnes. [E‑post]