Norsk del, Gullvekta
Japanske eventyr  ❀ Innleiing
Seksjon › 65   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    Innhald     

Japanske eventyr og andre soger fronta med modifisert utsnitt av hoffdama Takikawa kledd som den kinesisk fedronninga Seiobo.

Mukashibanashi. Japanske folkeeventyr omfattar fleire klassiske forteljingar som enten passer inn i vestlege førestillingar om kva eventyr er, eller ikkje gjer det. Det varierer. Tekstane går tilbake til 1300-1500-talet og enda tidlegare i Mellomalderen. Ikkje alle er munnleg overleverte. Folkloristen Kunio Yanagita (1875–1962) fann fram til omgrepet mukashibanashi, som tyder "forteljingar frå lenge sidan"), og brukte omgrepet på alle folkeforteljingar som ikkje er legender.

Innhald og opphav. Somme overleverte forteljingar moraliserer, og andre er komiske. Somme har opphav i India, andre i Kina, og det heng saman med at buddhismen kom til Japan via Kina frå 1200-talet i sær. Andre forteljingar er frå Japan. Fire sentrale element ein finn i eventyra: Helt eller heltinne; Takksame dyr; Lykka; Straff.

Eventyr og dyr. "Ferskenguten" blir rekna mellom representative eventyr. Blant dyr ein finn i japanske forteljingar er aper, sporvar, kaninar, grevlingar, ender og mange andre. Fleire eventyr speglar dyrelivet -

Frå kulturlivet. Frå Edo-perioden (1603–1868) blei yrkes-forteljarar leigde inn for å underhalde herrar på sengekanten. Rundt midten av 1900-talet drog sogeforteljarar frå by til by og fortalde historier som dei bringa med seg særlege papirillustrasjonar til.

  Innhald  


Japanske eventyr og soger, litteratur  

Ballard, Susan. Fairy Tales from Far Japan. London: The Religious Tract Society, 1898.

Blyth, Reginald Horace. Oriental Humour. Tokyo: The Hokuseido Press, 1959.

Aino Folk-Tales. London: Privately printed for the Folk-Lore Society, 1888.

Chamberlain, Basil Hall ofl, omsettarar. Japanese Fairy Tale Series. Vols 1-25. Tokyo: T. Hasegawa, 1885-99. ⍽▢⍽ Ein serie illustrerte, japanske eventyr og liknande historier i engelske omsettingar.

Des Chenes, Kathryn, and Navaz P. Bhavnagri. Japan through Folktales and Activities: A Unit for Kindergarten. US Department of Education. ERIC, 1992.

Faulkner, Georgene. Little Peachling and Other Fairy Tales of Old Japan. Juliett: P. F. Volland, 1928.

Fujita, Hiroko. Folktales from the Japanese Countryside. Ed. Fran Stallings. London: Libraries Unlimited, 2008.

Galef, David. Japanese Proverbs: Wit and Wisdom. Illustrated by Jun Hashimoto. Singapore: Tuttle Publishing, 2012.

Griffis, William Elliot. Japanese Fairy World: Stories from the Wonder-Lore of Japan. London: Trübner and Co., 1887.

Griffis, William Elliot, oms. The Fire-fly's Lovers, and Other Fairy Tales of Old Japan. New York T. Y. Crowell and Co., 1908.

Hearn, Lacfadio ofl. Japanese Fairy Tales. New York: Boni and Liveright, 1918.

James, Grace. Green Willow and Other Japanese Fairy Tales. London: Macmillan, Rev. utg. 1912.

Japan Society. Children's Books on Japan: Kindergarten through 8th Grade. New York: Japan Society, nd.

Kawai, Hayao. Dreams, Myths and Fairy Tales in Japan. Einsiedeln, CH: Daimon Verlag, 1995 (And arquetipica.com.br, 2015.

Kelley, Jane E. "Analyzing Ideology in a Japanese Fairy Tale." In The Looking Glass: New Perspectives on Children's Literature. No 2, Vol 10, 2006.

Kunio, Yanagita. Japanese Folk Tales. Tr. Fanny Hagin Mayer. Tokyo: Mikuni Shobo, 1942. ⍽▢⍽ Ei gild bok.

Mitford, A. B. Tales of Old Japan. 2nd ed. London: Richard Clay, 1874.

Mitford, A. B. Tales of Old Japan. Vol. 2. London: Macmillan and Co, 1871.

Morse, Robert A., ed. Yanagita Kunio and Japanese Folklore Studies in the 21st Century. San Francisco, CA: Japanime, 2012.

Nixon-Roulet, Mary. Japanese Folk Stories and Fairy Tales. New York: American Book Company, 1908.

Ozaki, Yei Theodora. The Japanese Fairy Book. 2nd ed. London: Constable and Co., 1922.

Pande, Hema. Dragon Tsunami. A Collection of Japanese Folktales. New Delhi: National Book Trust, 2010.

Piggott, Juliet. Japanese Mythology. London: Paul Hamlyn, 1969.

Seki, Keigo. Types of Japanese Folktales. (Asian Folklore Studies, Vol. 25.) Tokyo: Shaiai Press, 1966.

Smith, Richard Gordon. Ancient Tales and Folk-Lore of Japan. London, A. & C. Black, 1918.

Tyler, Royall. Japanese Tales. New York: Pantheon Books, 1987. ⍽▢⍽ Omfattande.

Williston, Teresa Peirce. Japanese Fairy Tales. New York: Rand McNally, 1904.

Williston, Teresa Peirce. Japanese Fairy Tales. Second Series. New York: Rand McNally, 1911.

Japanske historier, eventyr og soger frċ Japan, opp    Seksjon     Sett    Neste

Japanske historier, eventyr og soger frċ Japan. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]