elan

Médet


Heim Metodar Tilbod Tryggleik Kontakt

Til den målmedvitne

Ein leiar lyt oppfatte og gi seg i kast med med nye og kommande utfordringar og krav, og fleire og større krav og utfordringar, og greie å løyse flokene helst før dei gir langvarige plager og smerter. Betre å føresjå dei fleste i god tid ved å fatte trendar og diverse "teikn i tida". Det kan gi langt mindre og færre kostnadar. Det står også sentralt å fremme sjølvhjelp hos medarbeidarar og bruke hjelp utanfrå om det lønner seg.

Tilsette og yrkesaktive kan ha glede av både reell og formell kompetanse (kunnigheit). Det kan gagne å måle seg opp mot kva andre presterer, og tale presist og fair. Nokon tar dessutan hovudansvar for si eiga utvikling. Det gjeld å gjere mykje med fair sans for og kor det er rett å plassere ansvar for godt og gale, og ikkje kaste vekk tid. Å ikkje vere vaken og lansere ting tidsnok, er ingen liten risiko, det heller.

Dersom ein ikkje styrer eit føretak godt, blir det for lite tid til å sitje i fred og komme på kva som er gagnleg, og finne ut av mykje.

Lønnsam avkasting

Gagnlege investeringar i ein sjølv, medarbeidarane, avdelinga og verksemda - fritt val! - kan fjerne hindringar i vegen fram til å kunne sitje i fred og styre humant.

Heim

Presse Omtale Tilvisingar Kontakt


Krumpelhorn © 2014–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]