Norsk del, Gullvekta
Omfram rådgiving
Samandrag
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

InnleiingIndividuell vinklingKollegaarLeiararFøretak

Innleiingsvis

Omfram er eit ord det kan vere godt å kunne. Ei av tydingane vil sikkert passe.

Råd

 • Nyttige hovudidear
 • Metodar er bra å ha

  [Meir]

Individuell vinkling

Råd
 • Klarlegge og utnytte eigne ressursar
 • Personleg utvikling
 • Få seg betre spor og prestasjonar / Jobbskifte
 • Karriereforhold
 • Partnarforhold.

  [Meir][Enda meir]

Kollegaar

Råd
 • Jobbutfalding
 • Personleg utvikling
 • Partnarutvikling.

  [Meir]

Leiarar

Råd
 • Medarbeidarutvikling
 • Jobbutvikling
 • Personleg utvikling.

  [Meir][Og meir]

Føretak

Rådgiving

Å bli losa fram med varsemd frå tidleg av, kan godt avverje forseiningar, gale vegval, uorden, forlis og anna for deg. Det kan dessutan gagne rimeleg bruk av ressursar som tid og pengar. Av og til er det ikkje så mykje å gjere likevel, enda om det kan hjelpe å skaffe seg kompetanse.

Innhald


Rådgiving med meir, litteratur   

Litteraturoversikt

Rådgiving, personleg rettleiing og anna, opp Seksjon Sett Neste

Rådgiving om kompetanse, eigenomsorg, utvikling, ultra-planlegging, dagleg utfalding, managementutsyn, utvikling, personleg rettleiing, Sjølvinnsikt, stresshandtering, styrkar, ting som tel o.a. BRUKARGAID: [Lenke]
© 2014–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]


Effektivitet.   Fornying.   Jobbmotivasjon.   Karriererådgiving.   Rådgiving.   Talentutvikling.   Val.   Yrkesrådgiving.