Norsk del, Gullvekta
Enkel rådgiving ❀ 1
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Du får våge å vere deg sjølv - altså litt annleis

Krumpelhorn

Det er nedslåande å tenke på kor mange som blir sjokkert over ærlegdom og kor få som blir det av bedrag. [Noël Coward]

Finn du ein storarta mann, finn du ei storarta mor eller kone bakom - det sa folk før. Det kunne vere interessant å vite kor mange storarta kvinner som har hatt storarta fedrer og ektemenn bak seg. [Dorothy L. Sayers, Gaudy Night]

Ingen er like. Ein føresetnad for å utvikle seg er å vere seg sjølv - dvs. ikkje bli vikla ned i ulike slags fiksfakseri (hanky-pankies, Psychological Games); ikkje bli for tilgjort; ikkje late som ut i eitt; slett ikkje hykle - men vere heilt ærleg med seg sjølv iallfall. Og det hjelper å vere grei, effektiv og rask av seg, det vil seie ekspeditt. Så kan det gå betre enn å gå under i slam.

Enda om det ikkje alltid er like lett å vere likefram, hjarteleg og gild, kva er alternativet? Låkt er det. Mykje vondt kan starte med å lure seg sjølv eller hine, og så kalkar det på seg (veks det fram) anna -

Ein skulle også kunne verne seg og sitt, berre det er rettvist vunne. Det høyrer også med.

Innhald


Rådgiving med meir, litteratur   

Barrett, Jim. The Aptitude Test Workbook: Discover Your Potential and Improve Your Career Options with Practice Psychometric tests. Rev. ed. London: Kogan Page, 2008.

Bennie, Michael. A Guide to Good English Communication: How to Write and Speak English Well in any Business Situation. Oxford: How To Books, 2009.

Berne, Eric. Games People Play. Reissue ed. London: Penguin, 2010.

Braiker, Harriet B. Who's Pulling Your Strings? New York: McGraw-Hill, 2004.

Caunt, John. Boost Your Self-Esteem. London: Kogan Page, 2003.

James, Muriel, and Dorothy Jongeward. Born to Win: Transactional Analysis with Gestalt Experiments. Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971.

Vogt, Peter. Career Wisdom for College Students: Insights You Won't Get in Class, on the Internet, or from Your Parents. New York: Ferguson Publishing, 2007.

Dittmer, Robert E. 151 Quick Ideas to Manage Your Time. Franklin Lakes, NJ: Career Press, 2006.

Preston, David Lawrence. 365 Ways to Be Your Own Life Coach: A Programme for Personal and Professional Growth - in just a Few Minutes a Day. 2nd ed. Oxford: How To Books, 2009.

Samla litteraturliste

Rådgiving, personleg rettleiing og anna, opp Seksjon Sett Neste

Rådgiving om kompetanse, eigenomsorg, utvikling, ultra-planlegging, dagleg utfalding, managementutsyn, utvikling, personleg rettleiing, Sjølvinnsikt, stresshandtering, styrkar, ting som tel o.a. BRUKARGAID: [Lenke]
© 2014–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]