Norsk del, Gullvekta
Rådgivingslitteratur
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Rembrandt. Portrait of Johannes Elison, minister. Modified section.
Gode bøker det er gildt å ha og hugse ifrå.

Om bøker

Den som leitar etter seg sjølv i bøker, finn ikkje heilt fram.

Det er som regel ikkje bøkene som blir brukt til dørstopparar du blir best hjelpt av; dei bøkene du har lese, kan du ha hatt meir gagn av.

Den som finn fagre ord om dugleikar, skills å meistre, burde finne nokon å lære handlaget av også. Begge deler hjelper.

Bøker ein har hatt både nytte og glede av, kan ein kose seg meir over.

Og dei bøkene du hugsar godt ifrå, kan ha hjelpt deg mykje; det kjem an på kva som står i dei.

Den som går inn for å ha det som andre, skulle først sjå etter om det fører til eit liv som jålande ape.

Det hjelper å lese med plan om ein vil lære best råd eller hugse stoffet best råd i etterkant. [Meir om kunsten å studere] - [Studietips]

Bøkene nedanfor er eit utval i høvet. For å få ei meining om dei kan passa, får ein til dømes besøke Amazon.com og leite opp moden omtale av dei frå fleire hald.

Innhald


Rådgivingingslitteratur, rådgivningslitteratur, bøker med meir, litteratur   

Bøker attåt innleiinga

Kronman, Anthony T. Education's End: Why Our Colleges and Universities Have Given Up on the Meaning of Life. London: Yale University Press, 2007.

Maslow, Abraham. The Farther Reaches of Human Nature. Harmondsworth: Penguin, 1973.

Preston, David Lawrence. 365 Ways to Be Your Own Life Coach: A Programme for Personal and Professional Growth - In Just a Few Minutes a Day. 2nd ed. Oxford: How To Books, 2009.

Schiraldi, Glenn. 10 Simple Solutions for Building Self-Esteem: How to End Self-Doubt, Gain Confidence and Create a Positive Self-Image. Oakland, CA: New Harbinger Publications, 2007.

Kapittel 1. Sjølvtaksering, sjølvverd, læring

Barrett, Jim. The Aptitude Test Workbook: Discover Your Potential and Improve Your Career Options with Practice Psychometric tests. Rev. ed. London: Kogan Page, 2008.

Bennie, Michael. A Guide to Good English Communication: How to Write and Speak English Well in any Business Situation. Oxford: How To Books, 2009.

Berne, Eric. Games People Play. Reissue ed. London: Penguin, 2010.

Braiker, Harriet B. Who's Pulling Your Strings? New York: McGraw-Hill, 2004.

Caunt, John. Boost Your Self-Esteem. London: Kogan Page, 2003.

James, Muriel, and Dorothy Jongeward. Born to Win: Transactional Analysis with Gestalt Experiments. Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971.

Vogt, Peter. Career Wisdom for College Students: Insights You Won't Get in Class, on the Internet, or from Your Parents. New York: Ferguson Publishing, 2007.

Dittmer, Robert E. 151 Quick Ideas to Manage Your Time. Franklin Lakes, NJ: Career Press, 2006.

Preston, David Lawrence. 365 Ways to Be Your Own Life Coach: A Programme for Personal and Professional Growth - in just a Few Minutes a Day. 2nd ed. Oxford: How To Books, 2009.

Kapittel 2. Å finne den rette hylla. Meir læring. Betringar og modning kjem vel til

Adair, John, and Melanie Allen. The Concise Time Management and Personal Development. Reprint. London: Thorogood Publishing, 2003.

Barrick, Murray M. and Ann Marie Ryan. Personality and Work: Reconsidering the Role of Personality in Organizations. San Francisco: Jossey-Bass, 2003.

Brown, Duane et al. Career Choice and Development. 4th ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2002.

Chambers, Johs., main ed. Career Discovery Encyclopedia. 7th ed. Vol. 1 (of 8 Vols.). New York: Ferguson Publishing, 2009.

Enelow, Wendy, S., and Shelly Goldman. Insider's Guide to Finding a Job: Expert Advice from America's Top Employers and Recruiters. Indiananpolis, IN: JIST Works, 2005.

Goffman, Erwing, The Presentation of Self in Everyday Life. Monograph No. 2. Edinburgh: University of Edinburgh Social Sciences Research Centre, 1956.

Goffman, Erwing, Relations in Public: Microstudies of the Public Order. New York: Basic Books, 1971.

Hartung, Paul J., and Linda M. Subich, eds. Developing Self in Work and Career: Concepts, Cases, and Contexts. Washington, DC: American Psychological Association (APA), 2010.

Hirsch, Arlene J. Job Search and Career Checklists: 101 Proven Time-Saving Checklists to Organize and Plan Your Career Search. Indianapolis, IN: JIST Works, 2005.

Jongeward, Dorothy, and Philip Seyer. Choosing Success: Transactional Analysis on the Job. New York: Wiley, 1978.

Leech, Corinne. Managing Time: Learning Made Simple. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007.

Lemert, Charles, and Ann Branaman, eds. The Goffman Reader. Oxford: Blackwell, 1997.

Leonard, George. Mastery: The Keys to Success and Long-Term Fulfillment. London: Plume /Penguin, 1992.

Neale, Stephen, Lisa Spencer-Arnell and Liz Wilson. Emotional Intelligence Coaching: Improving Performance for Leaders, Coaches and the Individual. London: Kogan Page, 2009.

Pyke, Gary, and Stuart Neath. Be Your Own Career Consultant: How to unlock your career potential. London: Pearson Education, 2002.

Watson, Tony J. Organising and Managing Work: Organisational, Managerial and Strategic Behaviour in Theory and Practice 2nd ed. Harlow: Pearson Education, 2006.

Yarnall, Jane. Strategic Career Management: Developing Your Talent. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008.

Yeung, Rob. The Ten Career Commandments. Oxford: How To Books, 2002.

Kapittel 3. I det vande gjenget. I arbeidslivet

Ashton, Michael. Individual Differences and Personality. 2nd ed. London: Academic Press / Elsevier, 2013.

Ashworth, Peter. Psychology and Human Nature. Howe, Essex: Taylor and Francis e-Library, 2002.

Bird, Polly. Improve Your Time Management. London: Teach Yourself / Hodder Education, 2010.

Chandler, Steve, and Scott Richardson. Ways to Motivate Others: How Great Leaders Can Produce Insane Results Without Driving People Crazy. Franklin Lakes, NJ: Career Press, 2008.

Corrie, Sarah. The Art of Inspired Living: Coach Yourself with Positive Psychology. London: Karnac Books, 2009.

Donnelly, Jim. Career Development for Teachers. 2nd ed. London: Kogan Page, 2002.

Forsyth, Patrick. Career Management. Oxford: Capstone Publishing 2002.

Green, Graham. The Career Change Handbook: How to Find out What You're Good at and Enjoy - Then Get Someone to Pay You for It. 4th ed. Oxford: How To Books, 2008.

Kilburg, Richard. Executive Coaching: Developing Managerial Wisdom in a World of Chaos. Washington, DC: American Psychological Association (APA), 2000.

Kofodimos, Joan. Your Executive Coaching Solution: Getting Maximum Benefit from the Coaching Experience. Mountain View, CA: Davies-Black Publishing, 2007.

Langdon, Ken. The 100 Greatest Ideas for Building Your Career. Reprint ed. Chichester: Capstone/Wiley, 2003.

Management Extra. Manage Yourself. Oxford: Elsevier, Butterworth, Heinemann, 2005.

Maslow, Abraham. Motivation and Personality. 3rd ed. New York, HarperCollins, 1987.

Monroe, Josephine. Brilliant Career Finder: How to Find the Right Career for You. Harlow: Pearson Education Limited, 2003.

Morgan, Paul. Managing Yourself: Coach Yourself to Optimum Emotional Intelligence. Harlow: Pearson Education, 2003.

Mullins, Laurie J. Management and Organisational Behaviour. 9th ed. Harlow: Pearson Education, 2010.

Otazo, Karen. The Truth About Managing Your Career: . . . and Nothing but the Truth. Harlow: Pearson, 2006.

Quick, James C. Preventive Stress Management in Organizations. Washington, DC: American Psychological Association (APA), 1997.

Svebak, Sven. Forlenger en god latter livet? Bergen: Fagbokforlaget, 2000.

Watson, Tony. Organising and Managing Work: Organisational, Managerial and Strategic Behaviour in Theory and Practice. 2nd ed. Harlow, Essex: Pearson Education, 2006.

Zeigler, Kenneth. Getting Organized at Work: 24 Lessons to Set Goals, Establish Priorities, and Manage Your Time. New York: McGraw-Hill, 2008.

Kapittel 4. Verksemda og flyttingar

Fekete, Sandra. Companies Are People, Too: Discover, Develop, and Grow Your Organization's True Personality. Hoboken, NJ: Wiley and Sons, 2003.

Ferguson Publishing: Organization Skills. 2nd ed. New York: Ferguson Publishing, 2004.

Gallagher Richard S. The Soul of an Organization: Understanding the Values that Drive Successful Corporate Cultures . La Crosse, WI: Dearborn Trade Publishing / Kaplan, 2003.

Jongeward, Dorothy, et al. Everybody Wins: Transactional Analysis in Management. Rev. ed. Reading, Mass: Addison-Wesley, 1976.

Kay, Frances. Successful Networking: How to Build New Networks for Career and Company Progression. London: Kogan Page, 2010.

Nelson, Beth, ed. Building a Sustainable Business: A Guide to Developing a Business Plan for Farms and Rural Businesses. College Park, MD: Sustainable Agriculture Research and Education, 2008.

Ryan, Rosemary. Leadership Development: A Guide for HR and Training Professionals. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008. Zelinski, Ernie J. 101 Reasons to Love a Recession. Edmonton, AB: VIP Books, 2011.

Kapittel 5. Leiarskap

Amos, Julie-Ann. You're in Charge Now! The First-time Manager's Survival Kit. 3rd ed. Oxford: How To Books, 2002.

Baruch, Yehuda. Managing Careers: Theory and Practice. Harlow: Pearson Education, 2004.

Carnall, Colin. Managing Change in Organizations. 5th ed. Harlow: Pearson Education, 2007.

Cook, Marshall J. How to Be a Great Coach: 24 Lessons for Turning on the Productivity of Every Employee. London: McGraw-Hill, 2008.

Driver, Matt. Coaching Positively: Lessons for Coaches from Positive Psychology. Maidenhead, Berkshire: Open University Press, 2008.

Drucker, Peter F. Managing for the Future. London: Routledge, 2011.

Ferguson: Career Skills Library: Professional Ethics and Etiquette. 3rd ed. New York: Ferguson Publishing, 2009.

FitzPatrick, Bill. The Action Principles: How Americans Get Rich. St. Wellesley, MA: American Success Institute, nd.

Glei, Jocelyn K., ed. Manage Your Day-to-Day: Build Your Routines, Find Your Focus, and Sharpen Your Creative Mind. Las Vegas, NV: Amazon Publishing, 2013.

Grey, Christopher, and Hugh Willmott, eds. Critical Management Studies: A Reader. Oxford: Oxford University Press, 2005.

James, Muriel. The OK Boss. Reading, MA: Addison-Wesley, 1975.

Maslow, Abraham H., with Deborah C. Stephens and Gary Heil. Maslow on Management. New York: John Wiley, 1998.

Mollicone-Long, Gina. The Secret of Succesful Failing: Hidden Inside Every Failure Is Exactly What You Need to Get What You Get. Seattle, WA: Pathfinders Publishing, 2007.

Morris, Robin, and Geoff Ward. The Cognitive Psychology of Planning. Hove, East Sussex: Psychology Press, 2005.

Navarro, Peter. The Well-Timed Strategy: Managing the Business Cycle for Competitive Advantage. Upper Saddle River, NJ: Wharton School Publishing / Pearson Education, 2006.

Price, Bette, and George Ritcheske. True Leaders: How Exceptional CEOS and Presidents Make a Difference by Building People and Profits. Chicago, IL: Dearborn Financial Publishing, 2001.

Timmons, Joe, et al. Career Planning Begins with Assessment: Guide for Professionals Serving Youth with Educational and Career Development Challenges. Rev. ed. Washington DC: National Collaborative on Workforce and Disability for Youth / Institute for Educational Leadership, 2005.

Toastmasters International. District Leadership Handbook: A Guide to Effective District Management. Mission Viejo, CA: Toastmasters International, 2014.

Yuki, Gary. Leadership in Organizations. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.

Rådgivingslitteratur, rådgivningslitteratur, opp Seksjon Sett Neste

Rådgivingingslitteratur, rådgivningslitteratur. BRUKARGAID: [Lenke]
© 2014–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]