Norsk del, Gullvekta
Utleggingar og tydingar ❀ A
Seksjon › 7 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Charles François Prosper Guérin. Three Bathers.

Lettvinte i bruk -
ferme og fagre -
faste og fyldige -
runde og fine -
kjekke å sjå over
både ovanfrå,
frå sida
og undersida.

Det er kvinnebryst! Dei fremmar reale oppleitingar og innsmett også, etter kvart.

- og likevel . . .

Ein kan få det betre når ein tar omsyn til sunne og skeptiske prognosar. Så Murphys lov er god å ty til for den som sjekkar og er føre var for å fjerne sjansane for at vondt og leitt skal hende.

If anything can go wrong, it will. [Murphy's Law]

If anything can go wrong, someone will sooner or later see to it that it does. [Variant]

Om Murphys lov kan slå feil, vil ho gjere det. [Silvermans paradoks]

Gryande tankar

August Macke. Sirkus. Fargemanipulert bilde frå ei kunstbok.
Er det rom for eitkvart burlesk her?

Er det rom for ein og anna burlesk og annleis stubb i dag?

Filosofi betyr i regelen at nokon tenker med brei labb omkring eitkvart.

Same kva, det går jamt bra å dra fordel av kjelder.

Lødig internettmateriale skal hjelpe deg å få i stand romslege or tolleg rimelege samgangar: Vinn statelege, breie og temmeleg sjølvhjelpte oversyn, og skap nette framstillingar etter kvart. Å gå fram nokolunde slik og sirleg i lange baner, skulle hjelpe kjekke å komme lenger fram i ei "ny verd" prega av Internett-kontakt.

Kvarmann kan komme i kontakt med gode, kjekke, mangfaldige mellomkulturelle oppsedingstenkarar ved hjelp av Internett.

Nytte tilseier klar fordel.

God smak i klesvegen, god takt og smart kultur er helst slik at ein kanskje ikkje treng by seg fram stort, fordi søt diskresjon ofte ligg høgare.

Å ha tilgang til store samlingar av velordna kvalitetstekstar på nettet og heime er eit gode. Utan samlingar, datamaskin og anna grom hjelp tar det jamt mykje tid å leite opp og finne fram til tekstar og høvelege stadar å vise til eller hente tankegods frå. Register og søkefunksjonar kan hjelpe mang ei fram til førsteklasses grunnvollsarbeid.

Få av alle Internett-adressene som finst i dag, er slike som det lønner seg for ein akademikar å referere. Med Internett skulle ein truleg gå fram djupt økonomisk i langdrag.

Adi Sankara, mannen som organiserte mykje av munkevesenet i India, fortel at vi projiserer det "djupe" og "djuptenkte" or eiga merksemd ved ein finurleg prosess. No held vi den tenkte verksemda hemmeleg for oss sjølve dagen lang. Så langt har vi teoretikarar i kvantefysikk med oss - Niels Bohr mellom fleire. Dei fortel også at ikkje alt som er bra er lett å få fram (artikulere), enda om bra enkel framlegging er kjennemerke på at ein har forstått faget sitt, etter Erwin Schrödinger og andre. (Zukav 1979) (2)

Ei side som ikkje er med blant dei tretti-førti første oppslaga i ein kjent søkemotor, får få eller ingen til å lese seg. Men oppføring i bra emnekatalogar og direkte sidetilvisingar kjem også med i bildet og hjelper. (4)

Internett har blitt verktøy, og er lykka god, blir vi ikkje bundne. (5)

Vinninga kan fort gå opp i spinninga om ein kastar vekk tida framfor skjermen.

Ein får ikkje la håp overdøyve klar tankeverksemd.

Gå frametter rund og ferm og fager når livet er lyst, og gjerne på mange måtar. Så kan det gå. ✪ 

Treng å vere lødig og interessant, truleg.

Den greie listeservaren har ved dette sin autoritet.

Gir høvelege, rå og runde middel til å avgjere mangt med stil og fin pli.

Det lønner seg vel også å ha allierte på si side for den som vil inn, og å kunne bruke dei vent og nøysamt - gjere rett for seg. Det ligg mangt underforstått i og rundt bruk av tilvisingar og kjeldebruk. (7)

Alternativet: å vere byttedyr

Det gjeld også maskiner og programvare.

Det gjeld å ha greileg veg for urøynde; den vegen er brukartenleg.

Dermed kan somme kommunisere milevis. (8)

Også for Internett gjeld det at ikkje alle sutrande er høflege.

Der er vel ein veg for den som er vågal, og for bonden også. 

Innhald


Utleggingar, tydingar, litteratur  

Zukav, Gary. The Dancing Wu Li Masters: An Overview of the New Physics. London: Rider, 1979.

Utleggingar, tydingar, opp Seksjon Sett Neste

Utleggingar, tydingar BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]