Norsk del, Gullvekta
Utleggingar og tydingar ❀ B
Seksjon › 7 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

eiketre
Eik

På dei britiske øyene står eika som bilde på verdsaltet, men no skal vi bruke eika til hugseknaggar. Legg til "på eit vis, etter kvart, osb."

Rota tar til seg ressursar til prosjektet, for at det har nok til tunge årstider og bører (krone) i vente, slik som treet treng rot og stamme for å stå fast ei tid.

Stammen: det gjeld å halde seg oppreist og sakleg. Beint oppetter, snarast råd.

Hovudgreiner er sterke sider. Ein vel fram og implementerer steg for steg, ganske sparsamt og flott. Konsist er kunnig.

Kvistar blir mindre poeng.

Og med godtatt pli kan ein vel komme noko høgare; det kjem ein heil del an på kontaktane. Rette varmsemd hjelper sirleg verk og at verket kan gro seg til.

Gå vidare det beste du kan.

Her er hovudjamføringa til litt av kvart. Vel godt kontaktnett også, finn gode kontaktar for framhaldet. Det kan nok lønne seg.

Dette er ganske som det grunnkonseptet kjente målarar har blitt rike eller berømte ved: Mykje lyt ordnast steg for steg livet gjennom.

Nest siste utfaldingsfase kan heite "vidt økonomisk" og "med godt skjøn". Elles kan noko djupt uønska utarte.

⚶ ⚶ ⚶

Pengar veks ikkje på tre. (Amerikansk ordspråk)

Meining: Det er ikkje alltid heilt enkelt å få eller skaffe dei. (Sjå Collis 1992, s 58)

Innhald


Utleggingar, tydingar, litteratur  

Collis, Harry. 101 American English Proverbs: Understanding Language and Culture Through Commonly Used Sayings. Lincolnwood (Chicago), IL: Passport Books, 1992.

Utleggingar, tydingar, opp Seksjon Sett Neste

Utleggingar, tydingar BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]