Site Map

Utleggingar og tydingar

Seksjon › 7   Sett    Søk   Førre Neste

Nettprat og tankar Utleggingar og tydingar gir rom for mangt, som vurderingar av korleis ein gjer både forsvarlege og laust filosoferande tekstar tilgjengelege.

A Jan Veth. Mykje modifisert utsnitt
Nett

Utleggingar, tydingar, rundt kvinnebryst, kunstnar, tankar, opp    Seksjon     Sett    Neste

Utleggingar, tydingar, rundt kvinnebryst, kunstnar, tankar. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 1999–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]