Gullvekta

Utleggingar og tydingar

Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Nettprat og tankar Utleggingar og tydingar gir rom for mangt, mellom anna for korleis ein kan gjere forsvarlege og rundt filosoferande tekstar tilgjengelege.

A Jan Veth. Mykje modifisert utsnitt
Nett

Utleggingar, tydingar, rundt kvinnebryst, kunstnar, tankar, opp Seksjon Sett Neste

Utleggingar, tydingar, rundt kvinnebryst, kunstnar, tankar BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]