Norsk del, Gullvekta
Utleggingar og tydingar ❀ E
Seksjon › 7 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

"Det viktigaste"

Sjukehus slit med gammalt utstyr - kan det kallast gammal tradisjon? Her i landet, eit av dei rikaste på visse måtar, prøver somme å komme til og re-etablere tareskog og andre å utvikle effektive produksjonssystem. Men at butikkane er tomme for smør oppunder jul, er jo ikkje eit heilt bra teikn på at det går godt.

BILDE
Dette var poeng frå Aftenpostens "Også det!? I verdens rikeste land!" [◦Lenke]

⚶ ⚶ ⚶

Kva ville skjedd om Darwin og Einstein hadde vore nøydde til å søke om støtte frå myndigheitene då dei var unge? Sjansen for at søknadane deira hadde komme forbi dei som ser gjennom slike søknadar ville vore som den ein snøball i helvete har.

What would have happened if Darwin and Einstein as young men had needed to apply for government support? Their probability of getting past the grant reviewers would be similar to a snowball surviving in Hell.

- Craig Loehle, i Bioscience: A Guide to Increased Creativity in Research – Inspiration or Perspiration? (Figure 2, p. 125) Volume 40, Number 2, February 1990. [◦Meir]

Søknad frå A. Einstein
Søknaden gjeld studium av korleis tid og rom er.
Metoden: Eksperiment i ein lenestol, støtta av abstrakt matematikk.
Varigheit: Livet gjennom.

(Etter Loehle 1990, 25)

⚶ ⚶ ⚶

Den som tenker til gagns, lærer om lag like mykje frå fiaskoane som frå suksessane sine. - John Dewey

The person who really thinks learns quite as much from his failures as from his successes. - John Dewey, i Gaither 2012, 802

Innhald


Utleggingar, tydingar, litteratur  

Gaither, Carl C., og Alma E Cavazos-Gaither, redaktørar: Scientifically Speaking: A Dictionary of Quotations. 2. utg. New York: Springer Verlag, 2012. ⍽▢⍽ Rundt 27 000 sitat med grundige referansar til gjer boka til ei av dei aller beste kjeldene til innsikter frå vitskapsfolk og andre frå felt som arkeologi, arkitektur, darwinisme, matematikk, medisin, naturen, filosofi, fysikk, sannsyn-utrekningar, vitskap, statistikk, teknologi, teori, universet og biologi med meir. — Andreutgåva er auka med 9 000 sitat. Førsteutgåva, Scientifically Speaking: A Dictionary of Quotations, blei gitt ut av IOP Publishing i Bristol i 2000.

Utleggingar, tydingar, opp Seksjon Sett Neste

Utleggingar, tydingar BRUKARGAID: [Lenke]
© 2012–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]