Norsk del, Gullvekta
Radøygardar i ætta - 2
Seksjon › 12 Sett Søk Førre Neste

Termar og forkortingar

Reservasjonar Innhald  

Radøygardar i slekta

Farfar flytta frå Seløy i Øygarden til Sunnmøre. Øygardsætta som er spora opp, kjem for det meste frå Radøy i Nordhordland.

Slektsrekke

Farfar (1880-1941) flytta frå Øygarden til Ålesund, så Borgund, Sunnmøre.

•~ Halvor Rasmussen (1824-85), Øygarden, g.m. Martha Olsdotter (1845-1922) frå garden Solend, Radøy

•~ Rasmus Hansen Floen (1780-1849), (slo seg ned på Perhusbakken i det som no er Øygarden kommune), g.m. Anna Ivarsdotter frå garden Vågstaule, Radøy

•~ Hans Knutson Haugland (1753 - før 1816) frå Hella, Radøy, flytta til Haugland. G.m. Brita Rasmusdotter frå garden Villanger, Radøy (rundt 1747 - 1805 eller litt før),

•~ Knut Henriksen Hella (Bø), begge Radøy (1720-63) g.m. Eli Nilsdotter (1731-67) frå garden Haugland, Radøy

•~ Henrik Knutsen Hella (ca. 1675-1748), på Uthella, Radøy, g.m. Mari i 1714.

•~ Knut Henriksen (ca. 1637 - 1720 eller etter) slo seg ned på garden Uthella, Radøy.

Til dette. Så godt som alle forfedrene og formødrene på farfarsida er frå Radøy i fleire slektsledd bakover. Og dei to-tre som er frå naboøya Seløyna i den noverande Øygarden, stammar frå Radøy, dei også, slik oversynet fortel.

Oversynet gjeld arvefølge på mannssida. Radøy-anar er det ein heil hurv av utanom desse i tillegg. Fleire detaljar - så som kva for gardsbruk mange i oversynet stammar frå og har flytta til - står her: [Søk etter persondata der].

MEIR TILFANG KAN KOMME.

Innhald


Radøy, folk og gardar i ætta, Litteratur  

Førsund, Finn Borgen. Førde bygdebok: Gardssoge og soga om folket. Førde: Førde kommune, 1990.

Haugland, Anders. Radøy gjennom tidene. Bd 1. Manger: Radøy kommune, 2006.

Haugland, Anders. Radøy gjennom tidene. Bd 2. Manger: Radøy kommune, 2008.

Haugland, Anders. Radøy gjennom tidene. Bd 3. Manger: Radøy kommune, 2010.

Kleiveland, Geir. Naustdal Bygdebok. Gards- og ættesoge. Band I og II. Naustdal: Naustdal Sogelag, 1995 og 1997.

Sjursen, Jahn Alfred. Ættebok for Nordre Øygarden. Bergen: Eige forlag, 1983.

Radøy, folk og gardar, lokalhistorie, opp Seksjon Sett Neste

Radøy, folk og gardar, lokalhistorie BRUKARGAID: [Lenke]
© 2012–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]