Norsk del, Gullvekta
Sitat
Seksjon › 3 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

eplegrein
Blomar langs livsvegen blir til frukter om senn - somme i form av sitat og ordtak.

"Dagen i dag er morgondagen du drøymde om i går", seier eit kinesisk ord. Kva ein så legg i ordet, kjem jo an på ein sjølv. Nokon gir det kanskje eit vink om at det er inga tid å miste for det fine du kunne gjere før det er takk og farvel som gammal og grå. Somme sitat tyder på vakne observasjonar. Mange seier eitkvart om korleis ting er, enten det er rett eller gale.

"Ikkje noko er vakrare enn munterheit i ein gammal manns innsikt", skriv Jean Paul. Tja – nokså mange kan vel seie det same om kvinnebrystet og så vidare. Det finst somme som overdriv for at formuleringane skal verke godt sagt, fyndig og med pang – kva som helst slikt noko – enda om det som det blir formidla, slett ikkje hjelper. Slike sitat er enten ikkje med her eller dei er endra så dei venteleg stemmer betre.

For dei fråsegnene som er med, gjeld dette: Synest eg sitatet overdriv i meste laget eller blir for skeivt, tonar eg det heller ned enn å narre danskane — Elles, når eg endrar sitata, merkar eg det av etter sitatet, saman med namnet. I somme tilfelle kan det vere eit og anna nyttig i eit vilt overdrive sitat, ein brokk her og der. I fall eg tar inn og omformar slikt, set eg ei stjerne bak den endelege formuleringa, med eller utan tilvising til opphavssitatet. Døme: "Medkjensle med gamle er misunning verdt, så sjeldan som det er." Det omforma opphavssitatet av Sigbjørn Hølmebakk rundt gamle og medkjensle og misunning seier noko heilt anna.

Humor kjem godt fram i eit og anna sitat. Kanskje dette av kardinal Newman: "Ver ikkje redd for at livet ditt skal ende. Ver heller redd for at det aldri skal begynne." Under "ordteppet" er det eigentleg tale om kor vel ein lever. Seinare ein gong merkar eg kanskje av orda som verkar humoristisk meint i mine auge, men slike sonderande tillegg kjem i så fall seinare. For haldninga og den berande livsvisdommen bak eit underfundig sitat skal ein kanskje få sysle med og pønske seg fram til sjølv.

Samlinga her tar alt i alt sikte på å gi greie livsvink utan å ta munnen for full, så det blir mindre eller færre akk. Slik er det. Tilfanget er frå ulike kjelder.

Sitata

Alderdommen er ikkje så ille når ein tenker på alternativet. – Maurice Chevalier

Aldri vil du fatte kva som hende når to som elska, ikkje elskar meir. – Andre Bjerke

Alle lidenskapar får oss til å gjere feilsteg, men kjærleiken får oss til å gjere dei latterlegaste. – Francois dei La Rochefoucauld

Alle menn har berre to ting i tankane. Pengar er det eine. – Jeanne Moreau

Alle snakkar om dei som bryt seg inn i hus – men det finst fleire menneske i verda som har lyst til å bryte seg ut av hus. – Thornton Wilder

Alt dei gamle grekarane trudde dei levde i notida. – Ukjent

Arveanlegg får ein tru på når ein har gåverike barn. – Med James Mason

Av alle Guds skapningar er det berre ein som ikkje kan gjerast til slave under pisken. Det er katten. Om ein kunne krysse menneske med katt, ville det forbetre mennesket men gjere katten dårlegare. – Mark Twain

Av alle seksuelle avvik er fråhald det raraste. – Remy dei Gourmont

Av og til når eg er i dårleg humør, tenker eg på å gjere slutt på det heile ved å gifte meg. – Talluiah Bankhead

Av sine foreldre kan ein somtid lære korleis ein ikkje skal behandle eigne barn. – Med Kjeld Abell

Bak ein framgangsrik mann står ei overraska svigermor. – Med Hubert H. Humphrey

Bak ein framgangsrik mann står ei undrande kvinne. – Maryon Person

Barn er nokre eineståande skapningar, og det er vi som skal prøve å etterlikne dei, ikkje omvendt. – Lone Dybkjær

Barn er til stor trøyst i alderdommen. Dei hjelper deg også å nå den kvikkare. – Lionel Kauffman

Barn treng kjærleik når dei trur dei ikkje fortener slikt. – *

Barn utset ikkje til i morgon noko som kan hindre dei i å gå til sengs i kveld. – Jean-Charles

Barna tar til å bli store når dei stiller spørsmål det finst svar på. – U. John Plomp

Bruder er ikkje lykkelege, dei berre triumferer. – John Barrymore

Datamaskinar kan ikkje berre gi oss svar. *

Dei som hevdar at åndsarbeid er hardare enn kroppsarbeid, er som regel åndsarbeidarar. – Ukjent

Den beste måten å bruke livet på er til noko godt som overlever William James og vennar. – *

Den beste tida å gi barna råd på, er mens dei framleis er unge nok til å tru at du veit kva du snakkar om. – Ukjent

Den enklaste måten å bli millionær på i flybransjen, er å starte som milliardær. – Sir Richard Branson

Den første tida hadde vi eit veldig lykkeleg ekteskap. Men så, på heimvegen frå kyrkja . . . – Henny Youngman

Den lykkelegaste perioden i livet til ei kvinne plar vere åra ho er tjueni. – Ukjent

Den nye generasjonen er ikkje så munter som dei gamle var på deira alder. – Sigurd Hoel

Den som giftar seg av kjærleik, har lystige netter og tunge dagar. – Svensk ordspråk

Dess djupare sorga trenger inn i deg, dess større glede kan du få. – Kahlil Gibran

Det beste ein kan gjere når det regnar, er å la det regne. – Ukjent

Det beste er trass alt å utsette seg for inntrykk som gjer at ein reint gløymer oppvasken. – Jf. Anne-Grete Preus

Det er eit godt teikn på alderdom at du tar til å angre på synder du ikkje har gjort. – Ukjent

Det er fredens misjon i sjelelivet å stagge bekymringane og gjere noet innhaldsrikt og verdifullt . . . – T.

Det er ikkje det at eg er redd for å døy. Eg vil berre ikkje vere der når det skjer. – Woody Allen

Det er med ektemenn som med peisbål – dei sloknar om ein ikkje steller med dei. – Zsa Zsa Gahor

Det er med kjærleikshistorier som med måneferder, det er tilbakevegen som er verst. – Peter Ustinov

Det er ofte vanskeleg å få den ein elskar, men det er ofte enda vanskelegare å bli skilt frå vedkommande. – Rudolf Valentino

Det er svært få jobbar som eigentleg krev ein penis eller ei vagina. Alle andre jobbar burde vere opne for alle. – Florynce R. Kennedy

Det er så liten forskjell på ektemenn at ein kanskje skulle behalde den første. – Jf. Adela Rogers St. Johns

Det er vanskeleg å få den ein elskar, men enda vanskelegare å bli kvitt henne. – Rudolph Valentino

Det finst dei som er så opptatt av seg sjølve at dei, når dei er forelska, går heilt opp i lidenskapen sin utan å bry seg om den dei elskar. – Francois dei La Rochefoucauld

Det finst ein ting menn kan som ikkje kvinner kan: pisse i leirbålet. – Med Roseanne Barr

Det finst inga gravferd der ingen ler. – Italiensk ordspråk

Det finst menneske som har nederlag som einaste aktiva. – Hans Børli

Det finst vel ikkje noko problem som ikkje har ein slags gåve til deg lurt unna ein stad. – *

Det seiast at våren er tida for forelskingar. Kva er gale med resten av året? – Mae West

Det som er vakrast hos virile menn, er noko feminint. Det som er vakrast hos feminine kvinner, er noko maskulint. – Susan Sontag

Det spelar inga rolle kven far min var; det som betyr noko er kven eg hugsar han var. – Anne Sexton

Det triste ved å bli femti er kanskje ikkje at du endrar deg så mykje, men at du endrar deg så lite. – Med Max Lerner.

Det var i aller beste meining, som herren sa då han stakk av frå kona fordi det såg ut som ho var ulykkeleg med han. – Charles Dickens

Du veit du er i ferd med å bli gammal når lysa kostar meir enn kaka. – Bob Hope

Døm ikkje ein mann på kona. Hugs at motsetningane tiltrekker kvarandre. – Buster Keaton

Dårleg botemiddel mot flass: giljotin. *

Då eg var førti, lei eg ikkje lenger av rådville. – Kung-fu Tzu (Confucius)

Eg elskar jo ei kvinne for det ho er for meg, ikkje for kva ho er i seg sjølv. – Milan Kundera

Eg foreslår at vi kallar sex noko anna, og at det femner over alt frå å kysse til å sitte tett inntil kvarandre. – Shereffite

Eg har ennå til gode å høyre ein mann bede om råd om korleis han skal klare å kombinere ekteskap og yrkesliv. – Gloria Steinem

Eg har hatt mange krevjande jobbar i mitt liv, men ingen så krevjande og viktig som å vere far. – Lee Lacocca

Eg har ikkje hatt tid til å arbeide på fleire veker. – Jack Kerouac

Eg har vanskeleg for å tilpasse meg dei nye tidene. Eg kan hugse den gongen lufta var rein og sex kalla skittent. – George Burns

Eg legg ikkje skjul på at eg heller vil ligge på sofaen enn å feie under den. Men ein må vere effektiv for å late seg. – Shirley Conran

Eg likar ikkje husarbeid. Ein reier senger, ein vaskar opp – og seks månadar etter må ein begynne på nytt att. – Joan Rivers

Eg liker arbeid. Eg kan sitte i timevis og sjå på det. – Jerome K. Jerome

Eg stoler meir på instinktet til ei kvinne enn fornufta til ein mann. – Stanley Baldwin

Eg trur ikkje kvinna er mannens naturlege fiende. Men advokaten hennar derimot . . . – Mots Shana Alexander

Ei kone må elskast støtt. – *

Ei kvinne er aldri meir alvorleg enn når ho fortel ein millionær at ho elskar han. – Andre Gide

Ein bra far er verdt meir enn hundre skolelærarar. – Frå engelsk ordspråk

Ein dårleg ektemann kan ikkje vere ein god mann. – Gammalt ordspråk

Ein joggar må kan hende få frisk luft på angsten. – *

Ein kan aldri trøyste ei skuffa kvinne med at tida lækjer alle sår. Tida er jo ingen god venleikslege. – Etter Georg Kaufmann

Ein kan ikkje forakte det livet ein er bunde til med farskap. – Arnulf Øverland

Ein mann burde kysse navlen til kona kvar dag. – Nell Kimball

Ein mann i huset er betre enn ti på gata. – Mae West

Ein mann kan vere lykkeleg med ei kva som helst kvinne så lenge han ikkje elskar henne. – Oscar Wilde

Ein mann som snorkar er ikkje det verste. Då veit ein iallfall at han er der. – Doris Day

Ein må vere humorist for å komme heilskinna gjennom ekteskapet. – Arne Garborg

Ein narr har vel einkvan annan å skulde på. – *

Ein optimist ser alltid eit lys der det ikkje finst, og ein pessimist prøver alltid å slokke det. – Ukjent

Ein optimist skal iallfall sjå det positive i andre sin motgang. – *

Ein regnvêrsdag om våren eignar seg til lesing, – Chang Chao

Ein skulle kanskje ikkje ha fleire barn enn vindauge der ein bur. – *

Ein smil i rette augeblikk skaffar deg ein venn. – Med Aksel Sandemose

Eins eige indre er gledekjelda. – Etter Knut Hamsun

Eit hovudproblem for alle yrkeskvinner er at det dei verkeleg treng, er ei kone. – Teresa Gorman

Eit kyss er alltid det same kysset, sjølv om mottakaren kan skifte frå tid til anna. – Lawrence Durrell

Eit kyss kan vere eit komma, eit spørjeteikn eller eit ropeteikn. Det er dei rettskrivingsreglane som kvar ei kvinne bør kunne. – Mistinguett

Ekteskapet er den einaste forma for krig der ein søv saman med fienden. – Meksikansk ordspråk

Ekteskapet har gode sjansar om det er basert på ønsket om intimt kameratskap. – Jeanette MacDonald

Ekteskapet har mange sorger, men sølibatet ingen gleder. – Samuel Johnson

Elskar du livet, så kast ikkje bort tida, for den er det stoffet livet er laga av. – Benjamin Franklin

Er kvinna eit rovdyr av slangeætta, er mannen ein tullebukk av saueslekta. – Fritt etter Arne Garborg

Er vegen mindre vakker fordi det er tornar på hekken langs grøftene? – Stendhal

ERIK: Ho er ein nydeleg jente . . . eg vil gjerne gifte meg med henne, men familien hennar er imot det. ERNIE: Familien hennar? ERIK: Ja, mannen og dei fire barna. – Morecambe and Wise

Eva måtte til så Adam kunne ha nokon å skulde på. – Frå dansk ordspråk

Folk som held hund har kanskje ikkje mot til å bite sjølv. – Jf. August Strindberg

For min del er høg alder alltid femten år meir enn eg sjølv er. – Bernard Baruch

For å bli lykkeleg i ekteskapet gjeld det noko meir enn å finne den rette, det gjeld også å vere den rette. – Leland Foster Wood

Framtid kan umuleg komme; for når den kjem, er den over. – Henrik Ibsen

Føtene og armholene til Henrik IV var internasjonalt berykta. – Aldous Huxley

Gud skapte mannen, og så sa han: Nei, eg kan då bekre! Og så skapte han kvinna. – Adela Rogers St. Johns

Hadde Gud meint at vi skulle gjere kneabøyingar, hadde han lagt diamantar på golvet. – Joan Rivers

Hadde menn visst kva kvinner tenker, hadde dei vore ti gongar så djerve. – Lisa Fouilloux

Har samvit eller lite forstand dumpa kjærleiken frå ei grepa kvinne, blir ein nok sur og lei. – *

Heile livet kan ein sjå på som ein draum og dauden som ei oppvakning frå draumen. – Arthur Schopenhauer

Heile livet søkte han livsvegen – til han oppdaga at det var den han hadde gått. – Arnljot Eggen

Heime er den staden der du kan klø deg alle stadar det klør. – Henry Ainsley

Heller eit ekte brot enn ekteskapeleg løgn og bedrag! – Fritt etter Friedrich Nietzsche

I heimen ruvar bagatellane. – Med Eivind Berggrav

I lengda er det med arbeid som med ekteskapet: ein merkar berre ulempene. – Honore dei Balzac

I og for seg har eg ingenting imot å stå opp. Det er det at ein skal begynne dagen med det som er så fælt urimeleg! – Fredrik Stabel, stytta

I sine første kjærleiksforhold elskar kvinnene den elska, seinare sjølve elsken. – Francois dei La Rochefoucauld

Ingenting er meir praktfullt enn å møte den einaste rette kvinna. Like herleg kvar gong. – John Barrymore

Jula er sundrivande for somme, men dessverre vil handelsstanden på det heftigaste sette seg imot at den blir avskaffa. – Agnar Mykle, stytta

Kanskje andres fall og svik hjelper deg til framgang – det hender. – *

Kjerring eller kall – den klokaste styrer best. – Ordtak

Kjærleiken blir ikkje målt etter kor mange gongar vi rører ved kvarandre, men kor mange gongar vi når kvarandre. – Samuel Johnson

Kjærleiken er eit vondsinna puss livet spelar oss for å sikre at arten består. – W. Somerset Maugham

Kjærleiken vinn over alt, berre ikkje fattigdom og tannverk. – Mae West

Kor har mødrene lært alt det dei åtvarar døtrene sine mot? – Ukjent

Kor mange sorger og bekymringar ein får av kone og barn utan å vere krevjande! – *

Kva er eigentleg kjærleik mot biff med løk? – George Bernard Shaw

Kva får menneske til å halde hund? Det har eg ofte lurt på. – Med Johan Borgen

Kva hjelper det at leppestiften er kyssekte når kysset ikkje er det? – Joan Mumford

Kvar generasjon innbiller seg at han er smartare enn den førre, og klokare enn den kommande. – George Orwell

Kveitebrødsdagane er over når hunden kjem med tøflane dine og kona bjeffar åt deg. – Zsa Zsa Gabor

Kvinna er den gamle mannens sjukepleier. – Uttrekk frå Francis Bacon

Kvinna foraktar mannen fordi han elskar henne, med mindre ho er verdt å elske. – *. Jf. Elizabeth Drew Stoddard

Kvinna ville vere meir sjarmerande om vi kunne falle i armane hennar utan å falle i hendene på henne. – Ambrose Bierce

Kvinner blir forelska med øyra og menn med auga. – Woodrow Wyatt

Kvinner er som sigarar – dei skal tennast ofte. – Artur Rubinstein

Latter er beste medisinen. – Gammalt ordtak

Le, og verda ler med deg. Snork, og du søv aleine. – Anthony Burgess

Ligg aldri med nokon som har fleire problem enn deg sjølv. – Robert McKee

Livet er ein dårleg roman av ein stor diktar. – Hans Børli

Livet er ein tragedie for dei som føler, og ein kommedie for dei som tenker. – Jean de La Bruyere

Livet er eit sirkus, ein kjem inn og bukkar, renn rundt, bukkar igjen, og går. – Storm P.

Livet er ikkje det verste ein har og om litt er kaffi'n klar. – Benny Andersen

Lurer du på å få ei tredje kone? Salomo tok seg tusen, og for somme er han symbolet på visdom, enda så gale det gjekk. – Fritt etter John Barrymore

Lyden av eit kyss er ikkje så sterk som braket frå ein kanon, men ekkoet varer ganske mykje lenger. – Oliver Wendell Holmes

Mange lever med ein så forbløffande rutine at det er vanskeleg å tru dei lever for første gong. – Stanislaw Jerzy Lee

Menn er som fyrstikker, flammar opp brått opp og mister hovudet. – Gina Lollobrigida

Menneska har gløymt å leve. Livet skulle vere ein kunst, men har blitt ein handel. Folk finn sjeldan meininga med livet i arbeidet, men i det dei kan få for arbeidet. – Arne Garborg

Mennesket si framtid er heldigvis eit fenomen som går over. – Nils-Fredrik Nielsen

Min form for reingjering er å feie over rommet med eit blikk. – Ukjent

Morgonstund har dårleg ande. – Gisela Widmer

Møter ein mørkemann sin skapar, må han også få gjere rekning for dei gledene i livet som han let vere å nyte. – Basert på Talmud

Noble tankar blir vanskeleg forma når hugen berre krinsar rundt det mest nødvendige i livet. – Jf. Rousseau

Noko av det største ein far kan gjere for barna sine, er å elske mora deira. – Fritt etter Theodore Hesbsargh

Somme bed om å få giftast med den mannen dei elskar, men eg bed om at eg får elske mannen eg giftar meg med. – Fritt etter Rose Pastor Stokes

Somtid når eg ser på barna mine, seier eg til meg sjølv: "Lillian, du skulle ha halde fram å vere jomfru."

Når du oppdrar barna dine, så bruk halvparten så mykje pengar og dobbelt så mykje tid på dei. – Laurence J. Peter

Når ein har vore trulova så ofte som eg har, og er blitt frelst frå skafottet i ellevte time, så får ein tillit til lykkestjerna si. – P G. Wodehouse

Når ein ikkje har pengar, er maten eit problem. Når ein har pengar, er det sex. Når ein har begge delar, så er det helsa. Og når alt står bra til, er ein redd for å stryke med. – Med J. P. Donleavy

Når ein mann gir kona si blomster utan grunn, finst ein grunn. – Molly McGee

Når ein mann gjer ei kvinne til kona si, er det den største komplimenten han kan gi henne. – With Helen Rowland

Når ein mann synest at alt er heilt håplaust, kan han enten ikkje få ho, eller han har alt fått ho. – Noel Coward

Når ein slår opp med eit menneske, blir det alltid ein taper, same korleis ein gjer det. – John Irving

Når ein utslettar kjærleiken til ein mann, går litt av ein sjølv tapt samtidig. – Med Majolin Pierre

Når kona har hatt eit uhell med bilen, snakkar ni av ti menn først om bilen. – Helen Catchwood

Når menn begynner å snakke om plikt, har dei slutta å elske. – Caroline Lamb

Når menn er saman, høyrer dei på kvarandre. Når kvinner er saman, ser dei på kvarandre. – Ordspråk

Når vennane dine tar til å smigre deg med at du ser ung ut, er det eit sikkert teikn på at du held på å bli gammal. – Mark Twain

Når verda går imot meg, kan ein vandring i fri natur kanskje hjelpe litt. – Fritt etter Peter Chr. Asbjørnsen

Om ein puttar ein masse dumt inn i ein datamaskin, kjem det ikkje ut noko anna enn masse dumt, og kanskje ingen vågar å kritisere det. – Etter Pierre Gallois

Om foreldre berre ville innsjå korleis dei keiar barna sine! – George Bernard Shaw

Om kjærleik er svaret, kan då nokon gjenta spørsmålet? – Lily Tomlin

Optimisten hevdar at vi lever i den beste av alle verdar. Pessimisten er redd for at det er sant. – James Branch Cabell

Overmål av glede græt ein skvett. – Med William Blake

Problemet med ekteskapet er at det tar slutt kvar kveld etter kjærleiksakta, og så må det byggast opp igjen kvar morgon før frukost. – Gabriel Garcia Marquez

Pussig nok lèt folk til å tru at sex er obligatorisk. Det er det jo ikkje. – Jeffrey Bernard

På ein måte lærer vi meir av barna enn barna lærer av oss. – Theodor Gottlieb von Hippel

På eitt punkt er vi litt usamde. Eg vil ha stort kyrkjebryllaup med blomster og brudejenter og stort, dyrt selskap. Han vil heve trulovinga. – Sally Poplin

Rett medgang skjuler ikkje all givnaden. – *

Retteleg heim er der ein kjenner seg heilt trygg og med rette. – *

Røyking er ein av dei viktigaste årsakene til statistikk. – Fletcher Knebel

Same kor hardt ein slit for å lære barna gode manerar, oppfører dei seg nøyaktig som foreldra. – Lis Byrdal, stytta

Same kva kvinner gjer, får dei gjere det dobbelt så bra som menn for å bli rekna som halvparten så dyktige. Heldigvis er det ikkje særleg vanskeleg. – Charlotte Whitton

Sex appeal er 50 prosent kva du har og 50 prosent kva folk trur du har. – Sophia Loren

Sikrare bilar lyt vel ikkje køyre fortare enn sjåføren kan tenke. – Jf. Robert Lembke

Sjølv røvarkjøp kostar. – *

Sjølvsagt elskar eg deg, men det skal du ikkje bry deg om. – Lola Baidel

Sjå til at livet ditt er uvanleg underhaldande. Du treng ikkje vere ven, rik eller klok – berre godt entusiastisk. – Med Bette Midler

Skatt og dauden: Dei kjem dessverre i gal rekkefølgje. – Med Benjamin Franklin

Skilsmisse er utruskapens sakrament. – Fransk ordspråk

Somme bruker dei første tolv månadane i eit barns liv til å lære det å gå og snakke, og dei neste tolv åra til å fortelje dei at dei skal sitte stille og halde munn. – Fritt etter Phyllis Diller

Ta godt vare på minutta, timane tar vare på seg sjølv. – Lord Chesterfield

Telefonen er eit moderne symbol på samvær som aldri finn stad. – Lawrence Durrell

Tida lækjer ikkje nødvendigvis alt. – Angela Carter

To skal til for å gjere ekteskapet til ein suksess, og ein for å gjere det til fiasko. – Herbert Samuel

Tradisjonar blir verande ved "nøye med detaljar", ved å stå på nederva røter, og ventelig utan å bryte av slikt som held familien saman.

Tru ikkje på alt som blir sagt om ekteskapet – at det har overlevd seg sjølv, at det ikkje er tidmessig, og så vidare. Tvert om er eit lykkeleg ekteskap omtrent det beste eit menneske kan oppleve. – Med William Ralph Inge

Uhell kan skje i dei beste familiar. – Charles Dickens

Ungdommen er mykje ein kamp mot alderdommens fordommar. – Verner von Heidenstam

Ved sida av kjærleik ved første blikk finst det også kjærleik ved første berøring. – Vladimir Nabokov

Vi elskar ikkje menneske fordi dei er vakre, vi synest dei er vakre fordi vi elskar dei. – Russisk ordspråk

Vi lever alle i nær samanheng med fortida vår, og dess meir eg tenker på det, dess meir har fortid, notid og framtid vore ein heilskap eg har hatt med meg alltid. – Arne Thomas Olsen

Vi lærer av erfaring. Ein vekker ikkje det andre barnet sitt berre for å sjå det smile. – Grace Williams

Vi minnest ikkje dagar, men augeblikk. – Cesare Pavese

Vi treng også middels harde mål i livet av di det kan utvikle somme av oss. Mange som blir opphengt i luksus overser slikt, like eins dei mange som blir opptatt av trivia. I begge leirane klarer folk å oversjå kloke livsmål -

Ær kvinnene! Dei flettar og vev himmelske roser inn i jordlivet. – Friedrich von Schiller

Å elske er å vere bunden. – Japansk ordspråk

Å fortene sine barns respekt er eigentleg foreldras første plikt. – Sigrid Undset

Å gifte seg er som å kjøpe noko du lenge har ønskt deg i eit butikkvindauge. Det er herleg at det endeleg er ditt, men det passar ikkje alltid saman med det du har frå før. – Jean Kerr

Å gifte seg med ein mann berre fordi han tar seg godt ut, er som å kjøpe ein ost utan å ha prøvesmakt han. – Brigitte Bardot

Å krangle med ei kvinne er som å prøve å lese ei avis i storm. – Fjodor M. Dostojevskij

Å kunne kysse som ein nybegynnar krev ganske stor erfaring hos ein jente. – Ladies' Home Journal

Å leve er det sjeldnaste i verda; menneske flest berre vegeterer. – Oscar Wilde

Å tru at ein blir mor berre ved å få barn, er like toskete som å tru ein blir musikar av berre å ha flygel i stua. – *

Å vere forelder er tøft. Dersom du berre vil ha ein nydeleg liten skapning å vere glad i, burde du heller få deg kjæledyr. – Barbara Walters

Å vere sex-symbol har meir med innstilling enn med utsjånad å gjere. Menn trur det er utsjånaden, men dei fleste kvinner veit betre. – Kathleen Turner

Innhald


Sitat, Litteratur  

Sitat, siterte personar, opp Seksjon Sett Neste

Sitat, siterte personar BRUKARGAID: [Lenke]
© 2007–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]