Norsk del, Gullvekta
Sitat av Franciska Munch-Johansen
Seksjon › 3 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Veg

Latter som hjelper

Om forfattaren

Franciska Munck-Johansen er utdanna latterinstruktør, har skrive fleire bøker om sjølvutvikling og livsglede, og er også kjent frå vekepressa og anna. Ho slutta seg tidleg til den latterrørsla som starta i India i 1995, fortel Dr. Madan Kataria. (jf. 5).

Gjer det beste ut av latter: nedanfor er maksimer av Franciska Munck-Johansen og somt som bygg på ting ho har skrive. Det som står her er nokre små brokkar omsett og tilmåta frå den gode boka Latter - til helse og glede (2004). Dei er sett i eit system som gir gode råd for trivsel og latter. Dei får ein tilpasse til seg sjølv så godt ein kan.

Sidetilvisingane er til boka - referansane står nede på sida.

Med stil
"Latter lyfter oss opp og gjer livet lysare." (s. 15)

LoEin kan gå tom for lungekapasitet - men søk lege før det skjer

Latter har ein innebygd balanserande mekanisme som gjer at vi når vi ler, både stimulerer og avslappar vi systemet på same tid (24)

Ein kan gå tom for vitsar. I så fall kan ein lære å le "på tomgang". Det er berre å sette i gang; det er noko slikt latterkurs driv med (17)

Vantande fridom kjennest drepande. (jf. 85) (2)

Auka lungekapasitet og øvingar for mellomgolvet og mageseksjonen vil hjelpe skodespelarar til å få betre kontroll over tale og song. (jf. 27).

LoDu får få deg til å le godt; prøv det

Ver snill mot deg sjølv Oppsøk menneske som får deg til å le, for å førebygge at du blir utbrent. (jf. 45, 67)

LoSpontane og greie barn hjelper og viser vegar til å ha det lettare

Latterhiksta kan auke lungekapasiteten og oksygennivået i blodet (jf. 26)

Latter er særskilt viktig for legar, lærarar og andre i yrke med mykje stress og høgt tempo. (jf. 62)

Ein morosam vri, særleg om barna tar til å bli store, kan vere å dra med gode vennar på Tusenfryd [fornøyelsespark] og gjer alt det dei gjorde som barn. (jf. 40)

Dei aller fleste grupper har stor glede av å le Dr. Madan Katarias latterterapi er spontan, uprovoserande, og utan bruk av spesielle hjelpemiddel Ein kan la deltakarane sitte på alle andre stadar enn på stolane. (57, jf. 20, 73) ✪ 

Ein stor fordel med latterøvingane, slik vi nyttar dei, er at dei ikkje høyrer til noka form for religion eller livssyn For å meditere lyt ein til vanleg bruke stor konsentrasjon og innsats for å nå til eit ønskt nivå. (18, 27)

Latter løfter oss opp og gjer livet lysare. Vi slappar meir av og stressar mindre . . . vi set større pris på andre menneske . . (15)

Gjer det triveleg der du jobbar. (jf. 48)

Ver god mot deg sjølv. (45)

[For dei trygge:] Om vi i tillegg rundar av kvelden med ein god action-film, kan vere heilt visse på å ha fått i oss ein god dose [underhaldning]. (opp. 37)

Det blir fortalt at dei nordamerikanske Ojibway-indianarane hadde eigne legeklovnar som lækte sjuke ved å more dei. (jf. 11)(7)

"Murstein og mørtel skaper kanskje eit hus, men barnelatter skaper ein heim." - (Etter irsk ordtak)

Både når ein har hammar, levande hummar og humor kan ein verke spennande (jf. 93)

Latter har synt seg å vere ein av dei mest effektive metodane vi har til å fjerne stress [midlertidig, iallfall] Det å berre vere til og ikkje alltid skulle vere i farten heile tida, er også med på å gjere kvardagen kjekkare. (24, 52)

Hald deg ifrå å ake ned trappa innandørs [Leveregel for 8 års gut] Barn kjem også med mange flotte fråsegner som kan vere med på å spreie god latter. (101, 97)

Tenk over kva nett de to i parforholdet synest er kjekt. (jf. 83).

I sum

I SUM

  1. Ein kan gå tom for lungekapasitet - men søk lege før det skjer -
  2. Og du får få deg til å le godt; prøv det (også).
  3. Spontane og greie barn hjelper og viser vegar til å ha det lettare.

IN NUCE Søk lege som får deg til å greie mangt som sunne og normale barn får seg til og har det lett ved.

Innhald


Om latter, av Franciska Munck-Johansen, litteratur  

Munck-Johansen, Franciska. Latter - til helse og glede. Oslo: Gyldendal, 2004.

Om latter, av Franciska Munck-Johansen, opp Seksjon Sett Neste

Om latter, av Franciska Munck-Johansen. BRUKARGAID: [Lenke]
© 2005–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]