Oversyn

Sitatsamling

Seksjon › 3   Sett    Søk   Førre Neste

Sitat og fyndord "Når fatet er tomt, tørkar 'vennane' seg om munnen og går sin veg (Etter svensk - sjå Holm 1973:335*)."

Smil

Sitat av Stephen Hawking, Norge Noreg, nordmenn norske, arkitektur, Fransciska Munck-Johansen, Sven Johansson, Halldor Skard og om kultur, opp    Seksjon     Sett    Neste

*Holm, Pelle. Ordspråk och talesätt. Stockholm: Bonniers, 1973.

Sitat av Stephen Hawking, Norge Noreg, nordmenn norske, arkitektur, Fransciska Munck-Johansen, Sven Johansson, Halldor Skard og om kultur. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 1999–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]