Norsk del, Gullvekta
Innleiing
Seksjon › 52 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Innleiing

Ein får helst sjå til å lære noko og styrke seg midt i livsstraumen ein finn seg oppi. Så kan ein hygge seg eit godt stykke lenger. Det er ikkje alt ein overblikkar som ung og ukunnig eller i framand terreng, men dyrkjøpte og humørfylte livserfaringar frå andre skulle makte å fri oss frå både vanhell, elende, skade og uhøveleg daude. Somme ordtak poengterer varsemd og å vere føre var. Andre ber i seg runde konstateringar og observasjonar som kan komme til nytte i visse høve. Og så er det fiks underhaldning i mangt eit ordtak.

Somme fyndord kan godt gi kostelege råd forutan å underhalde. Nokre kan gi hjelpande, nyttige tankar for å betre livet eller levekåra fikst. Tankar glir inn som følge av å tenke dei - fleire gongar, til dømes. Slikt kan ein ordne bra systematisk etter tibetansk grunnopplegg, om ein liker det, vel og merke. [Lojong, hugtrening]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

Ordspråk og anna, motto, valspråk, ordtak, sitat, sitater, opp Seksjon Sett Neste

Ordspråk og anna, motto, valspråk, ordtak, sitat, sitater. BRUKARGAID: [Lenke]  ᴥ  Vinningsmåtar: [Lenke]
© 2014–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]