Norsk del, Gullvekta
Innleiing
Seksjon › 52 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Innleiing

Ein får helst sjå til å lære noko og styrke seg midt i livsstraumen ein finn seg oppi. Så kan ein hygge seg eit godt stykke lenger. Det er ikkje alt ein overblikkar som ung og ukunnig eller i framand terreng, men dyrkjøpte og humørfylte livserfaringar frå andre skulle makte å fri oss frå både vanhell, elende, skade og uhøveleg daude. Somme ordtak poengterer varsemd og å vere føre var. Andre ber i seg runde konstateringar og observasjonar som kan komme til nytte i visse høve. Og så er det fiks underhaldning i mangt eit ordtak.

Somme fyndord kan godt gi kostelege råd forutan å underhalde. Nokre kan gi hjelpande, nyttige tankar for å betre livet eller levekåra fikst. Tankar glir inn som følge av å tenke dei - fleire gongar, til dømes. Slikt kan ein ordne bra systematisk etter tibetansk grunnopplegg, om ein liker det, vel og merke. [Lojong, hugtrening]

Innhald


Ordspråk og anna, motto, valspråk, ordtak, sitat, sitater, litteratur  

Køyr høyet i hus

På mange sider står enkle markørar i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna hjelp til akademisk høyberging (d.e. læring). Følg lenka til 'Vinningsmåtar' under for få markørar forklart og akademisk handtering av høy utdjupa.

Ordspråk og anna, motto, valspråk, ordtak, sitat, sitater, opp Seksjon Sett Neste

Ordspråk og anna, motto, valspråk, ordtak, sitat, sitater. BRUKARGAID: [Lenke]  ᴥ  Vinningsmåtar: [Lenke]
© 2014–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]