Norsk del, Gullvekta
Ord om barn
Seksjon › 52 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Ord om barn

Her er nær sytti ordtak og sitat som har med barn å gjere. Mange av dei finst på andre språk også. Så der det står "norsk" etter eit ordtak, vil det ikkje seie at ordtaket finst på norsk aleine, men at det har vore i omløp og blitt nedteikna i Noreg. Det same gjeld for svenske, danske og finske ordtak - for svært mange ordtak: Dei finst på fleire språk, vandrar over landegrenser med folk, og er altså felleseige i stor grad. Nedst på sida står kjelder det er aust av og nokre attåt.

❦❦❦❦

Barn er borte som heime lært. - Norsk

Fars dygder er barnets beste skatt. - Svensk

Barn gjer barne-verk. - Norsk

Ei lita hand kan stundom gi stor hjelp. - Norsk

Ungane mine synest eg er herleg, sa ramnen. - Islandsk

Sett at nokre menneske brått får auge på eit lite barn som er i ferd med å falle ned i ein brønn - dei blir forskrekka og kjenner med barnet, og det er ikkje for å komme på god fot med foreldra til det, eller for bli rost av grannar og vennar, eller for å unngå å bli kalla hjartelause. - Gammalkinesisk (Mencius), avstytta.

Grisungen og barnet er det ein har gjort dei til. - Kretisk

Svolt driv barnet til tjuveri. - Finsk

Same kor mange barn ein har, så har ein ikkje for mange. - Dansk

La kyllingane få patte mora, sa byfrua, det har eg måtta gjere! - Dansk

Ein kan ha like mykje sorg av eitt barn som av ti. - Dansk

Barna er ikkje for mange om dei ter seg vel. - Svensk

Ein kan ikkje gi barna noko betre enn god oppseding. - Dansk

Barn klagar over si nød og teier om si skuld. - Svensk

Barneleik er det alvorlegaste barn tar seg til. - Montaigne, avkorta

Ein skal lære av den skolen ein går i. - Dansk

Roma blei ikkje bygt på ein dag (Ein treng ikkje skjemmest om ein treng lang tid for å gjere ferdig eit stort arbeid). - Nordisk o.a.

Barnet blir plaga av mang slags toskeskap, men den største er å gjere slikt til noko særs viktig. - Fritt etter Th. G. von Hippel

Sjølv ein dårleg far ønsker seg ein god son. - Dansk

Barna til smeden blir ikkje skremt av gneistar. - Dansk

Som dei gamle syng, slik pip dei unge. - Nordisk

Ein skal ikkje helle barnet ut med badevatnet. - Dansk

Barnet taler som det har forstand til.*

Eit barn er ein engel der vengane skrumpar inn etter som beina veks. - Fransk

Det er betre å vere einebarn enn einehest. - Dansk

Godt fôr gjer godt fe. - Norsk

Ein får unngå å gi eigne barn for lange taumar.*

Mang ein har for mykje, men ingen nok. - Svensk

Våre barn, andre sine ungar. - Dansk

Diktarar er født som diktarar. Latin

Det er gode barn som syng seg sjølv i søvn. - Dansk

Den som mjølkar for hardt mjølkar blod. - Svensk

Barn er fattigmanns rikdom. - Dansk

Den som søv lenge får ikkje mykje å leve av. - Svensk

Det er ikkje gull alt som glimar. - Svensk

Ein lever høgt så lenge pengane rekk, sidan får ein suge på tomlane. - Svensk

Den som ikkje går framover, går tilbake (i forhold til anna som går framover). - Svensk

Spander på fars son slik at også mors dotter får noko. (Gagn ikkje sønene på døtrene si rekning). - Svensk

Den svakare får hyppig li. - Fritt etter svensk

Dei små får hanga, dei store får gange (Småsyndarane blir hengt; dei store slepp unna. Jf. ordtaket ovanfor). Norsk

Like barn leikar best. - Norden

Små barn, små sorger; store barn, store sorger. - Nordisk

Barn syg ut mor si når dei er store. - Dansk

Frende er stundom frende verst. - Norsk

Det er lettare gjort å tale høveleg enn å vere gild. - Norsk

Vi får først vere barn før vi blir noko betre. - Norsk

Barnet lærer i den skulen det går i. - Norsk

Vi har alle vore barn. - Svensk

Kjærleiken løyner mange lyte. - Norsk

Den som viser barnet byen, får sjølv følge det. - Norsk

Den raggete folen kan bli gildaste hesten. - Norsk

Når barnet får det etter-breka, kan gråten stogge. • Når barnet får det ettertrakta, græt det ikkje. • Når barnet får alt det krev, græt det ikkje. - Norsk

Barnet og kvinna drar rekningar med seg. - Norsk

Kva gale har det rolege barnet gjort? - Norsk

I stormen lyt kastast det kjært er. - Norsk

Barn gjer barns verk. - Norsk

Barnet får krype til det lærer å gå. - Norsk

Barnet kan nesten aldri vente, det vil ha det straks. - Norsk

Barneskoen har vi alle gått i. - Norsk

Den som er far til barnet, får krevje det. - Norsk

Rett stor er kvar den som ikkje mister barnehjartet sitt. - Oldkinesisk

Barnet er far til mannen. - William Wordsworth

Den barnlause har ei sorg, men den som har barn, har tusen. - Armensk

Ein treng ikkje fortelje eit barn at det finst nokon Gud. - Afrikansk

Den gamle skal ein ære, den unge skal ein lære. - Norsk

Den som ikkje kan lære opp familien sin, kan heller ikkje lære opp andre. - Mandsjurisk

Innhald


Ord om barn, orspråk, ordtak om barn, litteratur  

Andreæ, D., m.fl. Citatboken. Stockholm: Natur och Kultur, 1986.

Bø, Olav, red. Rim, gåter, ordtøke. (Norsk folkedikting 4) 3. utg. Oslo: Samlaget, 1977.

Bech, Jarl, red. Si det på latin: Sitater og uttrykk for enhver anledning. Oslo: Orion, 1995.

Christiansen, Reidar. Gamle norske visdomsord. Norske ordspråk i utvalg. Oslo: Cappelen, 1992.

Holbæk, Bengt, og Jørn Piø. Allverdens ordsprog. Oslo: Schibsted, 1991.

Holmgård, J. B. All verdens sitater. Oslo: Aventura, 1995.

Jensen, Brikt, red. Ordspråkleksikon. Tr. Gunnar Gjengset. Oslo: Schibsted, 1996. (Carsten Bregenhøj og Solveig Pått: Politikens Ordsprogleksikon.)

Kjær, Iver, og Bengt Holbæk. Ordsprog i Danmark: 4000 ordsprog fra skrift og tale gennem 6000 år København: Paludans forlag, 1969.

Kragh, Ole. Alverdens ordsprog og talemåder. København: Vendelkærs, 1979.

Ratcliffe, Susan, ed. The Oxford Dictionary of Thematic Quotations. New York: Oxford University Press, 2000.

Ropeid, Tormod, red. Den store sitatboken. 2. utg. Oslo: Damm, 2004.

Ström, Fredrik. Svenska ordstäv. Ny utg. Stockholm: Prisma, 1978.

Universitetsforlaget. Kort og godt. Utvalde ordtak til husbruk. Bergen: Universitetsforlaget, 1978.

Villum, Erik. Andres køer har større yver. København: Gyldendal, 1985.

Aasen, Ivar. Norske Ordsprog samlede og ordnede af I. Aasen. 2. utg. Christiania (Oslo): Mallings Boghandels Forlag, 1881.

Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

Ord om barn, orspråk, ordtak om barn, opp Seksjon Sett Neste

Ord om barn, orspråk, ordtak om barn. BRUKARGAID: [Lenke]
© 2005–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]