Norsk del, Gullvekta
Arkitektur og kultur: Sitat
Seksjon › 3 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Å vere kulturell -

Arkitektur

Storbyen fungerer ikkje. [Le Corbusier]

Vi formar bygningane våre, deretter formar dei oss. [Sir Winston Churchill]

Byggast? Først gjeld det å rive ned. [Henrik Ibsen]

Kultur

Når eg høyrer ordet revolver, grip eg etter min kultur. [I. J. Good]

Le ikkje av alderdommen - be om at du sjølv får nå han i god stand. [Fritt ifrå kinesisk ordtak]

Det ein saknar i barndomstida, får ein aldri sidan nok av. [Tove Ditlevsen]

Det er dessverre slik at mykje norsk tradisjonsmat er svært salt og svært feit. [Tron Soot-Ryen]

Kultur er stort sett alt det vi gjer og som apene ikkje gjer. [Lord Raglan]

Kultur er det slaktaren ville ha om han var kirurg. [Mary Pettibone Poole]

Kunsten og kunstnarar

Samtida ser lettast det nye i kunsten. [Med Frithiof Brandt]

Eg også er for kunst som gjer noko anna enn å sitte på rumpa i eit museum. [Jf. Claes Oldenburg]

Alt levande lyt ha form for å vere til. [Boris Pasternak]

Kunsten skal vere for alle. [William Morris]

Kunst er det ein ikkje kan. Om ein kunne det, var det jo ingen kunst. [Robert Storm Petersen]

Eg målar ting slik eg tenker dei, ikkje slik eg ser dei. [Pablo Picasso]

Dess verre måleriet er, dess meir pretensiøs er tittelen. [Ukjent]

Corot måla over tre tusen bilde. Minst ti tusen av dei er i USA. [Ukjent]

Målet til kunstnaren er å skape det vene. Kva det vene er, får vere eit anna spørsmål. [James Joyce]

Store kunstnarar har ikkje noko fedreland. [Alfred de Musset]

Ein kunstnar er ein som produserer ting folk ikkje treng, men som han - av ein eller annan grunn - meiner det er ein god ide å gi dei. [Andy Warhol]

Du lyt behandle eit kunstverk som det var ein stor mann; stå framfor det og vente tolmodig inntil det finn det for godt å tale. [Arthur Schopenhauer]

Intensjonen min er berre intensjonen min; verket er verket. [Paul Valery]

Eit kunstverk er ein flik av skaparverket sett gjennom eit temperament. [Emile Zola]

Bøker

Biblioteket til ein mann er ei form for harem. [Ralph Waldo Emerson]

Kvar ting kan vere bra for seg . . . [Charles Dickens]

Bøkene er dei beste vennane våre, sjølv når dei vender ryggen til oss.

Bøker og vennar bør vere få, men gode. [Ordtak]

Kor lærd ville ikkje mang ein mann vore om han visste alt som står i bøkene sine. [Arthur Schopenhauer]

Det beste med ei god bok er tidvis tankane ho skaper.

Lagnaden til bøkene kjem an på oppfatningsevna til lesande. [Fritt etter Terentianus Maurus]

Klassikar: Ei bok alle gjerne skulle ha lest, men som berre få har lest. [Ut frå Mark Twain]

OPP

Frå livssyklusen

TV

Eg forstår ikkje at det er så gale å lage B-filmar når B-filmane er så gode som mine. [Edith Carlmar]

Fantasi

Kvar kveld spør eg Gud: "Korfor?" Men eg har enno ikkje fått eit fornuftig svar. [Jack Kerouac]

Å baktale seg sjølv er den einaste måten ein kan snakke om seg sjølv på utan å keie andre. [Nicolas de Chamfort]

Fantasi kan vere vel så viktig som kunnskap. [Med Albert Einstein]

Om å skikke seg

Gå ikkje over elva før du kjem til ho. [Ordtak]

Arbeid

Eg har ikkje for høge tankar om folk som skryter av at dei slit og strevar. Dersom arbeidet deira er så slitsamt for dei, burde dei heller ha drive med noko anna. [Med Andre Gide]

Kvart eit arbeid utvidar seg slik at det fyller tida som står til rådvelde for å utføre det. [Cyril Northcote Parkinson]

Å arbeide kan vere meir moro enn å more seg. [Fritt etter Anita Roddick]

Dans

Den mosjon, herre, vi har av ei natts dans, er så sunn som å få eit heilt apotek i magen. [Ludvig Holberg]

Fritid

Ein alkoholikar drikk for å gløyme, men gløymer aldri å drikke. [Ukjent]

Dikting

Han var diktar, og dei blir aldri heilt vaksne. [James M. Barrie]

Å dikte, det er å halde / julebord for seg sjølv. [Jan J. Tønseth]

Fritid med lediggang

Latskap er berre eit noko simpelt ord for den utrulege evna mi til å leve i augeblikket. [Med Cyril Connolly]

Lediggang i seg sjølv er slett ikkje ei rot til vondt; tvert om er han eit sant guddommeleg liv når ein ikkje keiar seg. [Søren Kierkegaard]

Det dumme ein angrar mest i livet, kan bli det ein ikkje gjorde når ein hadde sjansen. [Fritt frå Helen Rowland]

Einsemd

Trongen til einsemd er teikn på at det er ånd i eit menneske. [Søren Kierkegaard]

Er du einsam når du er aleine, er du i dårleg selskap. [Jean-Paul Sartre]

Er du einsam når du ikkje er aleine, kan du vere i uhøveleg selskap. [Jf. Jean-Paul Sartre]

Det minste av to vonde for store ånder kan vere einsemd. [Fritt etter Arthur Schopenhauer]

Ekteskap og samliv

Kvinnefrigjering er frigjeringa av det feminine i mannen . . . [Med Corita Kent]

Peisbål sloknar om ein ikkje steller med dei, og ektemenn. [Med Zsa Zsa Gabor]

Hymelenkene er så tunge at det krevst to til å bere dei, og stundom tre. [Alexandre Dumas]

Det skal iallfall to til for å gjere ekteskapet vellykka, og berre ein til for å gjere det mislykka. [Etter Herbert Samuel]

Ekteskapet er sant å seie eit vonde, men eit nødvendig vonde. [Menander]

Det er vanskeleg å få den ein elskar, men enda vanskelegare å bli kvitt henne. [Rudolph Valentino]

Sei meg, kor blir elskhug til? / Kor hjartet vil? Kor hovudet vil? Kva gir næring til slik ein eld? [Fritt etter William Shakespeare]

Det var behageleg stemning og gemyttleg vrøvl, som i ein familiekrins. [Bjørnstjerne Bjørnson]

Alderdom

Alderdommen er ikkje så ille når ein tenker på alternativet. [Maurice Chevalier]

Vi tel ikkje åra til ein mann før han ikkje har noko anna å telle. [Ralph Waldo Emerson]

Den har ingen humor som ikkje ser det alvorlege i å fylle femti. [Stig Järrel]

Le ikkje av alderdommen - bed om at du sjølv vil nå han. [Kinesisk ordtak]

Dess eldre eg blir, dess viktigare blir det for meg å arbeide. [Voltaire]

Erfaring

Erfaring er ikkje kva som hender oss, men kva vi gjer med det som hender oss. [Aldous Huxley]

Daude

Eg er klar til å møte Skaparen. Eit heilt anna spørsmål er om han er klar til å møte meg. [Med Sir Winston Churchill]

Det er ikkje det at eg er redd for å døy. Det er berre det at eg helst ikkje vil vere der når det skjer. [Fritt etter Woody Allen]

Folk døyr kvart minutt. Vi må ikkje la oss skremme av noko som rammar så godt som alle. [Fritt etter Charles Dickens]

Ver alltid budd på dauden! / Han kan komme når du minst tenker han er nær. [Etter Johan Herman Wessel]

Paradis

Dei rike sitt paradis er skapt av helvetet til dei fattige. [Victor Hugo]

Innhald


Arkitektur og kultur, sitat - Litteratur  

Agrest, Diana. Architecture from Without. Cambridge, MA: The MIT Press, 1991.

Andrews, E. From Nothing to Nature. Welwyn: Eurobooks, 1979.

Beardsley, Monroe, og Herbert Schweller. Aesthetic Inquiry. Belmont, CA: Dickenson, 1967.

Bendtsen, P. H. Byplanlægning. København: Akademisk forlag, 1967.

Berge, Bjørn. De siste syke hus. Oslo: Universitetsforlaget, 1988.

Berger, Peter, og Thomas Luckmann. Den samfundsskabte virkelighed. En videnssociologisk afhandling. 2. utg. København: Lindhardt og Ringhof, 1992.

Bjørke, Ingunn, red. Husstellboka A: Boligen; ved Roar Bjørkto ofl. Cappelen. Oslo, 1974.

Bonny, John, og Joseph Frein, redr. Construction Management and Organization. New York: Van Nostrand, 1973.

Brandt, Per ofl. Arkitekturens praksis. København: Borgen, 1974.

Brockmann, Odd. Arkitektur - hva er det? Oslo: Yrkesopplæring, 1986.

Capra, Fritjof ofl. Belonging to the Universe: New Thinking about God and Nature. Harmondsworth: Penguin, 1992.

Casanelles, E. Antonio Gaudi: A Reappraisal. London: Studio Vista, 1976.

Chang, Chao-Kang, og Blaser, Werner. China: Tao in Architecture. Boston: Birkhäuser, 1987.

Ching, Francis. Architecture: Form. Space. Order. New York: Van Nostrand, 1979.

Duncan, Alastair. Art Nouveau and Art Deco Lighting. London: Thames and Hudson, 1978.

Fairbank, Wilma, red. A Pictural History of Chinese Architecture. . Cambridge, MA: The MIT Press, 1984.

Fathy, Hassan. Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt. Chicago: University of Chicago, 1973.

Feilden, Bernard. Conservation of Historic Buildings. Rev. utg. Oxford: Butterworth Architecture, 1994.

Fromm, Erich. Det sunne samfunn. Oslo: Pax, 1967.

Gehl, Ingrid. Bo-miljø. København: SBI, 1971.

Gibberd, Frederich. The Architecture of England from Norman Times to the Present Day. 4. utg. London: Architectural Press, 1962.

Gill, Robert. Creative Perspective. London: Thames and Hudson, 1975.

Godfredson, Lise. Dataanalyse. Billedet. København: Gad, 1989.

Gympel, Jan. Arkitekturens historie fra antikken til i dag. Köln: Könemann, 2000.

Hall, Edward. Den skjulte dimension. København: Nyt Nordisk, 1973.

Halse, Albert. Architectural Reading: The Techniques of Contemporary Presentation. 3. utg. New York: McGraw-Hill, 1988.

Harris, Cyril, red. Dictionary of Architecture and Construction. New York: McGraw-Hill, 1975.

Horsman, Valerie, ofl. Aspects of Saxo-Norman London 1: Building and Street Development. London: London and Middlesex Archaeological Society, Special Paper 1988.

Hughes, Thomas. American Genesis. Harmondsworth: Penguin, 1990.

Hull, Richard. African Cities and Towns before the European Conquest. New York: Norton, 1976.

The Institute of Vedic City Planning of Maharishi University of Management. Maharishi Vastu. Architecture and Planning: Vastu City Planning: Sustainable Cities in Harmony with Natural Law. 4. utg. Roerdalen, NL: Maharishi University of Management, Institute of Vedic City Planning, 2013.

Janson, H. W. og Anthony F. Janson. History of Art. 5, rev. utg. London: Thames and Hudson, 1997.

Joner, Tone. Barnesikkerhetsboka. Oslo: Cappelen, 1987.

Marongiv, Antonio. Byzantine, Norman, Swabian and later Institutions in Southern Italy. Collected Studies. London: Variolum Reprints, 1972.

Mugerauder, Robert og Seamon, David eds. Dwelling, Place, and Environment: Towards a Phenomenology of Person and World. Dordrecht: Nijhoff, 1985.

Murray, Peter, og Linda. The Art of the Renaissance. London: Thames and Hudson, 1963.

Naisbitt, John. På vei mot år 2000. Megatrends. Oslo: Hjemmet- Fagpresse, 1984.

Neufert, Ernst. Architect's Data. 2. utg. London: Collins, 1985.

Niall, Ian. Country Matters. London: Unwin Hyman, 1988.

Okakura, Kakuzo. The Book of Tea. New York: Dover, 1964.

Pawley, Martin. Buckminster Fuller. London: Trefoil, 1990.

Pevsner, Nikolaus. An Outline of European Architecture. Harmondsworth: Penguin, 1972.

Pirenne, Henri. Byene i middelalderen. Gyldendal. Oslo, 1968.

Poulsson, Vidar. Arkitekturtermer: Fra engelsk til norsk. Oslo: Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering, Universitetet i Oslo (Unipub), 1999.

Rowe, Colin, og Koetter, Fred. Collage City. Cambridge, MA: The MIT Press, 1983.

SAR (Stockholm archaeological reports). Arkitektur Tävlingar. SAR:s Dokumentation nr. 2. Stockholm: Institutionen, 1989.

Sesoft, Jørgen. Danmarks arkitekter: Arbejdets bygninger. København: Gyldendal, 1979.

Spate, Virginia. The Colour of Time: Claude Monet. London: Thames and Hudson, 1992.

Steiner, Rudolf. Antroposofi og kunst. 2. utg. Oslo: Vidarforlaget, 1999.

Stephens, Suzanne, red. Building the New Museum. New York: Architectural League of New York, 1986.

Stirling, James. James Stirling: Buildings and Projects 1950- 1974. London: Thames and Hudson, 1975.

Sweeney, James, og Josep Sert. Antonio Gaudi. London: The Architectural Press, 1960.

Tichy, Noen M., og Stratford Sherman. Control Your Destiny or Someone Else Will: Lessons in Mastering Change - from the Principles Jack Welch Is Using to Revolutionize GE. New York: Harper Business, 1994.

Tietz, Jürgen. Arkitekturens historie i det 20. århundret. Köln: Könemann, 2000.

Trachtenberg, Marvin, og Isabelle Hyman. Architecture: From Prehistory to Post- Modernism. The Western Tradition. New York: Abrams, 1986.

Vanderbeld, John. Nature of Australia. London: BBC, 1988.

Vesely, Dalibor. "Architecture and the conflict of representation". AA files No. i. Jan. 1985$ p. 21 f. London: Architectural Association School of Architecture.

Viestad, K. Byggeteknisk fagleksikon. Oslo: Universitetsforlaget, 1980.

Ward-Perkins, J. Cities of Ancient Greece and Italy: Planning in Classical Antiquity. New York: Braziller, 1974.

Yadeta, Girma. Dynamic processes of development in marginal areas. Lund: University of Lund, 1985.

Stephen Hawking sitat, opp Seksjon Sett Neste

Stephen Hawking sitat BRUKARGAID: [Lenke]
© 2003–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]