Norsk del, Gullvekta
Avvikande tydingar
Seksjon › 7 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Definisjonsarbeid

Somt kjem an på kva ein meiner med det ein seier, og på korleis hine oppfattar det. Ein skulle forvisse seg . . . Nokre døme:

gjenganger – Gjeng-anger - av gjeng + anger

gjengleder – En som gleder igjen (og igjen), eller som gleder til gjengjeld.

rettroende (bm) – (noen) som ror rett

skumring (bm) – ring av skum

sykle (bm) – le sykt

blekksprut – sprut av blekk

fiskar – kar som fis noko urimeleg. Andre tydingar er verre. Jf. det tonesette diktet "Fiskaren åt sonen sin" (1885) av Kristofer Janson frå harde tider.

kautsjuk – av kaut + sjuk: urimeleg og ubehageleg kaut (stor p det) - som når "Hovmod går føre fall" -

kongestiv – konge-stiv (jf. kongestion)

kvartsur – kvart-sur, noko sur -

matros – ros av maten

naturlege NN (f.eks. øvst på blokk eller visittkort) – Den naturlege NN

smugle – le i smug

saksbehandlar – behandler av saks, nokon som bruker saks. Døme: "Eg har vore saksbehandlar (klipt eit og anna og/eller slipt og stelt sakser) dei siste åra, eg."

slagbror – bror som har fått slag.

tidsnok (subst) – frå tid + snok. Nokon som snokar eller undersøker ting ved tidbruk, f.eks. for å sondere kor effektivt ein nyttar tida, om ein kjem tidsnok til arbeidet, og mykje anna.

ALVORSPRAT. Innan management blir undersøkingar av korleis ein bruker tida, rekna som ganske nødvendig. Tar du tida på deg sjølv med stoppeklokke og liknande, kan du få tal på kor lite av tida som går med til konstruktiv verksemd, eller kor mykje. I forskinga kjem eit lite skjema attåt, til å fylle tala for ulike aktivitetar inn i dag for dag for eksempel, for då ser ein betre korleis det går.

Det som p svensk heiter tidshantering og p engelsk time management, kan vi kalle tidsstyring. Det har gjere med planlegge korleis ein bruker tida som flyg og ikkje kjem att. Men det er ikkje berre tidbruk som spelar noka rolle. Kor flink ein er til bruke tida er ogs noko, kva verkty ein har, og mykje anna. Det kan vere svært nyttig kunne sjekke tidbruken sin, bde under studier og for personleg tidsstyring, for d kan ein f mykje meir ut av livet etter kvart. Og det finst hundretals metodar for tidsstyring p det personlege planet. Først diagnostisere (vere "tidsnok" -) og deretter gjere endringar som ein tenker er høvelege og ein kan trivast med etter kvart utan keie vettet av seg. Det siste er viktig i langdraget. [Itm; Wikipedia, s.v. "Tidshantering"]

tverrvitskapleg – tverr (gretten og sur) + vitskapleg

varsel – (a) sel som er er var, (b), ein varsel, jamfør varulv.

verkemiddel – middel til verke.

Innhald


Nokre avvikande ordtydingar, Litteratur  

Bird, Polly. Improve Your Time Management. London: Teach Yourself / Hodder Education, 2010.

Avvikande ordtydingar, opp Seksjon Sett Neste

Avvikande ordtydingar BRUKARGAID: [Lenke]
© 2009–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]