Gullvekta

Språknepe: Om språkforming

Seksjon › 7 Sett Søk Førre Neste
Bildnis dreier Kleinkinder, Holländische Schule der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts

Nynorsk, språkforming, frå nynorskhistoria, stil, språkvettreglar, fjellvettreglane for skriving, tekstarbeid, skrivearbeid, vanlege ord, spøk, opp Seksjon Sett Neste

Nynorsk, språkforming, frå nynorskhistoria, stil, språkvettreglar, fjellvettreglane for skriving, tekstarbeid, skrivearbeid, vanlege ord, spøk BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]