Gullvekta - Oversyn, godt språk

Språkleg

Tema Bruksgaid Søk Førre Neste

Skrivekunst o.a. Skrivekunsten gir skriftlege uttrykk for tale og anna. Ein bruker skriveteikn (bokstavar) eller symbol eller begge delar samtidig. Dessutan er det gjengs å nytte grammatikk som gir hjelp til å forstå det som står skrive. Krona på verket er ikkje god stil, men språk som ber fram klokt innhald tydeleg, realt og triveleg.

Underlag

Språkråd

Gullfisk
Språket ein bruker, er ikkje noko ein blir ferdig utlært i ein gong for alle. Godt språk hjelper på ferda. Med tida kan ein bli støare, få til fleire uttrykksmåtar, vendingar og høvelege ord og ende opp med somtid å kose seg - gle seg over formuleringsvriar og innhald. [◦Fisk snakkar også, men ikkje som oss].

Godt språk, OPP Gullvekta NESTE

© 2005–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]