Norsk del, Gullvekta
Danske ordspråk
Seksjon › 6 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

I

I eit land utan ørner trur vesle sporven han er storing.

I huset til smeden bruker dei treskeier. (Spansk)

I kjærleikskrigen vinn den som gir seg. (Italiensk)

I kortspel stikk dama knekten, i elsk er det omvendt. (Svensk)

I morgon er det enda ein dag.

I mørket er svin svarte og jenter pene. *

I natta høyrer eg den voggande lyden av Venezias vatn. (Holger Drachmann)

I nøda skal ein kjenne sine vennar.

I opprørt vatn kan det vere godt å fiske. (Etter hollandsk)

I riket til dei blinde er den einauga konge.

I storm skal ein kjært kaste (over bord). (Laale)

I søt tale ligg falsk i dvale.

I vinen oppdagar vi løyndommar. *

I ørkenen er sand billeg.

Ikkje alle dagar er marknadsdagar. (Sveitsisk)

Ikkje alle ordspråk er sanne. (Svensk)

Ikkje alle steinar er edelsteinar. (Laale)

Ikkje alle sterke menn kan spele på harpe. (Walisisk)

Ikkje kvar dag er søndag. (Haitisk)

Ikkje nytt er godt nytt. (Italiensk)

Ikkje to gongar om det same. (Romersk rettsregel)

Ikkje å passe på er verre enn ikkje å forstå. (Fyn)

Inga døyeleg pil er så skadeleg som ei vond tunge.

Inga kvinne klagar i barselseng over at ho venta for lenge med å bli gift. (Gammal dansk samling)

Inga løgn er så stor at ikkje nokon trur den.

Inga rose utan tornar.

Ingen døyr vel av trussel [aleine]. (Jf. Laale)

Ingen er i stand til å hindre det nornene (lagnadsgudinnene) bestemmer. (Færøysk)

Ingen kan hjelpe den som ikkje vil hjelpe seg sjølv.

Ingen regel utan unntak.

Ingen roser utan tornar.

Ingen skal skjere spaserstokken sin høgare enn han sjølv er.

Ingenting kan haldast løynt for ein vismanns blikk og forstand. (Filippinsk)

Ingenting skjerpar appetitten som berre litt på fatet. (Svensk)

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark, opp Seksjon Sett Neste

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark. BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]