Norsk del, Gullvekta
Danske ordspråk
Seksjon › 6 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Ha ikkje alt du eig på eitt skip.

Hadde den stakkars katten vengar, ville han vel utrydde sporvane.

Hald sinne for ein fiende. (Japansk)

Hald tunga di i taume, elles bringer den deg i fengsel. (Jf. Arabisk)

Han bringer eit godt lass til garden, som får ei god kone. (Laale)

Han er lur som ein rev.

Han gjorde sitt beste, så også barnet i vogga. (Gammal dansk samling)

Han kan ikkje sjå skogen for berre tre. (Latin)

Han kjem også fram som køyrer med oksekjerre. (Laale)

Han klatrar på andres ord som på ein stige. (Russisk)

Han lever på ein stor fot.

Han låg i strid med kjelda, derfor døydde han til sist av tørst. (Malayisk)

Han ramma spikaren på hovudet.

Han sit i saksa.

Han som har den venaste kona i landsbyen, søv også mest uroleg om natta. (Bulgarsk)

Han taler som han har forstand til.

Har du gjort ei velgjerning, så løyn den. (Arabisk)

Har du kjøpt det du ikkje treng, har du selt det du treng. (Arabisk)

Har du pengar er du klok, har du ingen er du ein tok. (Tyrkisk)

Har Gamle-Eirik ete hesten, skal han ete grimen også.

Hegren skjeller på vatnet fordi han ikkje kan svømme. (Laale)

Heller berrføtt enn beinlaus. (Engelsk)

Heller berrføtt enn boklaus. (Islandsk)

Heller bli spotta enn spotte. (Talmud)

Heller ei ku med ro enn sju med uro.

Heller ein jente i famnen enn ti i vogna. (Svensk)

Heller ein sunn bonde enn ein sjuk keisar. (Tysk)

Heller eit menneske som tenker enn hundre hovudlause. (Russisk)

Heller ingen lege enn tre av dei.

Heller leive enn rivne.

Heller sitte oppe heile natta enn å gå i seng med ein drake. (Engelsk)

Heller sove for ingenting enn slite for ingenting.

Heller sove seg fattig enn slite seg fattig.

Heller ulærd og klok enn lærd og dum. (Etter russisk)

Heller vere storsnuta enn naselaus.

Heller vere sånn passe sjuk enn passe sjuke. (Etter Tyrkisk) :)

Helse og pengar fører vidt. (Engelsk)

Herre vil alle vere, og ingen vil sekken bere.

Ho er ikkje pen, men ho er sterk, sa snikkaren om likkista.

Hogg veden sjølv, så varmar den deg to gongar.

Horeelsk er som eld i hampetrevlar; skin mykje, men varmar berre litt.

Hundar blir mette, menneske kan alltid ete. (Grønlandsk)

Hykla kjærleik kverv fort.

Hæren burde alltid vere parat, men aldri brukast.

Høflegheit gler jamvel pus.

Høve gjer tjuvar.

Håpe og vente gjer mang ein til narr.

Håpet er eit egg: nokon får gulen, ein annan får kviten, og ein tredje får skalet.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark, opp Seksjon Sett Neste

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark. BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]