Norsk del, Gullvekta
Danske soger  ❀ 2
Seksjon › 14   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    Innhald     

Bak segnene

Carl Ewald (1856-1908) var dansk forfattar og son av den danske forfattaren H. F. Ewald. Carl blei født og voks opp i Bredelykke ved Gram i Slesvig, under tysk styre. Faren flytta med familien til Elsinore i Danmark i 1864 fordi han ikkje orka å leve under tyskarane, og sende Carl på høgskolen i Fredriksborg nær ved. Han håpte sonen ville gå inn for ein respektabel karriere, men Carl begynte som journalist knytt til Politiken dagblad -

Snart blei Carl Ewald kjent som munter og vittig satirikar, i stand til både groteske overdrivingar og komiske innfall: han skreiv ein serie romanar som blottla hyklinga og korrupsjonen i det danske samfunnet. Gjennom 1880-talet innlemma han det darwinistiske grunnsynet i tre samlingar med humørfylte og fantasirike naturhistoriske eventyr han skreiv. Folk tok så vel imot dei at han skreiv tjue eventyrsamlingar til, frodig til det siste, og dessutan omsette han Grimm-brørne si samling til dansk i 1905. Året etter, i 1906, blei segnsamlinga Eventyrskrinet gitt ut.

Ewald skreiv med fokus på overleving for dei best eigna, strid mellom sosiale klasser, og opplysning.

Rundt 1900 var Carl Ewald den viktigaste danske eventyrskrivaren i Europa etter Hans Christian Andersen. I motsetnad til Andersen var ikkje Ewald optimistisk, men heller barskt realistisk. Forteljingar av han sluttar neppe lykkeleg, og dei blei godt mottatt på 1920-talet i Tyskland, der nøda var stor på den tida.

Verka hans kom etter kvart i omsetting til Storbritannia og Sambandsstatane.

Det finst 93 danske utgivingar etter han. Og Eventyrskrinet: gamle sagn og eventyr frå 1906 inneheld gamle soger som Ewald fortalde på ny. På dansk heiter dei trettito sogene: Morgendug af Enge, Ønsket, De falske vidner, Hr. Ole, Signete, Pigen, der kunne tie stille, Bondevætte, Fanden, Viberne, Anders Bost, Den kønne Marie, Heksen, Ellepigen, Lykkeper, Brudekransen, Mette Gåsepige, De tre kors, Det lykkeligste menneske, Nærig Per, Smeden fra Hammerum, Præstekonens synd, Karen, Maren og Mette, Utak er verdens lønn, Potten, Fruentimmerne, Tossejens, Prins, Per og Poul, Den lange næse, Det går nok, Soldatens bibel og Den gamle soldat.

Vilhelm Østergaard

Vilhelm Østergaard (1852-1928) var forfattar og professor. Blant mykje anna han gav ut, er Danske Sagn og Historier.

Evald Tang Kristensen

Det er greidd ut om Kristensen på ei anna side, med oversyn over rett mange verk han vann å gi ut på jysk.

Innhald


Danske soger, segner, sagn frå Danmark, litteratur  

Ewald, Carl. Eventyrskrinet: Gamle Danske Sagn og Eventyr. København: Gyldendalske boghandel, 1906.

Østergaard, Vilhelm. Danske Sagn og Historier. København: Gyldendalske Boghandels Forlag, 1892.

Kristensen, Evald Tang, saml. Danske Sagn som de har lydt i folkemunde. Ny række. Samlede og for Størstedelen optegnede af Evald Tang Kristensen. II Afdeling: Andet Halvbind. København: Woels forlag / Cai M. Woel, 1929.

Kristensen, Evald Tang, saml. Gamle Folks Fortællinger om det Jyske Almueliv, som det er blevet ført i Mands Minde, samt enkelte oplysende Sidestykker fra Øeme. 5te-6te afdeling. Kolding: Sjodt og Weiss, 1891, 1893-94.

Kristensen, Evald Tang, saml. Gamle Folks Fortællinger om det Jyske Almueliv, som det er blevet ført i Mands Minde, samt enkelte oplysende Sidestykker fra Øeme. 6te afdeling. Kjøbenhavn: I kommission hos Gyldendalske, 1891.

Kristensen, Evald Tang. Danske Skjæmtesagn samlede af Folkemunde. Århus: Forfatterens forlag, 1900.

Dansk samfund til indsamling af folkeminder ved Evald Tang Kristensen. Skattegraveren: En Evald Tang Kristensen antologi. Femte halvårgang. Januar-Juni 1886. Kolding: K. Jørgensens bogtrykkeri, 1886.

Kristensen, Evald Tang. Skattegraveren: En Evald Tang Kristensen antologi ved Peter Lykke-Olesen og Ole Pedersen. København: Dansklærerforeningen/Skov, 1983.

Kristensen, Evald Tang, saml. Eventyr fra Jylland, ved Vibeke Arndal. Bd 1-3. Odense: Odense Universitetsforlag, 1995, 1998, 2000.

Danske soger, segner, sagn frå Danmark.    Seksjon     Sett    Neste

Danske soger, segner, sagn frå Danmark. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2009–2019, Tormod Kinnes. [E‑post]