Norsk del, Gullvekta
Danske ordspråk
Seksjon › 6 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Æ

Ær den som ærast bør.

Ære og vinning ligg ikkje i same sekk. (Engelsk)

Ærlegdom er den beste politikken. (Engelsk)

Ø

Øksa bør vere i tømrarhanda. (Skotsk)

Øl gjer store ord. (Laale)

Øyra er auga til den blinde. (Gresk)

Å

Å frelse eitt enkelt liv er betre enn å bygge ein pagode på sju etasjar. (Innlån)

Å ha og kunne få er ikkje heilt det same. (Laale)

Å leve er å stri. (Latin)

Å reise vekk er å døy litt. (Fransk)

Å seie verda rett farvel, i livets gry og livets kveld, er like tungt å klare. (Nicolai Grundtvig)

Å sove med synda er ikkje godt. (Laale)

Å stele er verste kunsten. (Etter romani)

Å tale er å så, å lytte er å hauste. (Tyrkisk)

Å treffe slektningar er som å stikke seg på ein tornebusk. (Svensk)

Å vere på nakken av nokon. (Tysk)

Å vere sin eigen herre er gull verdt. (Gammal dansk samling)

Å vise takksemd er å syte for framtida. (Zulu)

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark, opp Seksjon Sett Neste

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark. BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]