Norsk del, Gullvekta
Danske ordspråk
Seksjon › 6 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Vane gir tame. (ferdigheit, dugleik). (Islandsk)

Vanen er ein andre-natur. (Fransk)

Vanklok velgjerd er skuld i mange slags synder. *

Vantru er aldri sjølv fulltru.

Var ikkje tore, la troll verda aude. (Laale)

Var løgn latin, var det mange lærde.

Varm seng gjer lat dreng.

Varsam manns hus brenn ikkje.

Ved bordet og i senga skal ein ikkje vere blyg. (Svensk)

Ved eld skal øl drikkes. (Håvamål)

Veggane har øyre.

Vekk ikkje den hunden som vil sove. (Gammal dansk samling)

Veks godset mitt, veks motet mitt. (Laale)

Vel den sikre vegen, sjølv om den er snodd. (Arabisk)

Venleiken ber medgifta i fjeset. (Engelsk)

Venn er den som ser feila. (Færøysk)

Vennar er som felestrengar, dei må ikkje spennast for hardt. (Skotsk)

Vennar er vennar - men forretning er noko anna.

Vennskap varer ein dag, slettskap heile livet. (Sumerisk)

Ver budd på at son din vil behandle deg som du gjer mot din eigen far. (Etter Spansk)

Ver for søt og du blir eten; ver for bitter og du blir spytta ut. (Kurdisk)

Ver heller venn med månen enn med stjernene.

Ver høfleg mod svigermor di, så gjestar ho huset ditt tre gongar dagleg. (Japansk)

Ver på vakt mot menneske som alltid teier. (Italiensk, stytta)

Ver tru og tru ingen menneske. (Frisisk)

Verda er full av synder, helvete fullt av djevlar. (Latvisk)

Verda er stor, himmelen er blå, det den eine forsmår, gler den andre. (Tysk-usansk)

Vi er alle jydar. (svensk: smålendingar) for Vårherre.

Vi har drive det vidt i rikdom når få har for mykje og færre for lite. (Nicolai Grundtvig)

Vi må ikkje sjå høgare enn vi kan nå.

Vi skal ære det vi er komne av. (Vestjysk)

Vil du behalde vennane dine, så besøk dei sjeldan. (Spansk)

Vil du ha jenta, må du ta mora med. (Jysk)

Vil du ikkje med det gode, så skal du med det vonde.

Vil du kjenne ein jente, sjekk mora nøye; vil du kjenne jenta nøyare, gransk mormora. (Thailandsk)

Vil du leve lenge og sund, så et som ein katt og drikk som ein hund. (Svensk)

Vilje er ikkje landerett. (Laale)

Viljen er sjela i verket. (Tysk)

Villig jente er lett å lokke. (Jysk)

Vinden blæs ikkje alltid frå same kant.

Visdommen bur ikkje berre i eitt hus. (Sydafrikansk)

Vodka fører til både vondt og godt.

Vogga er heilagare enn altaret. (Jysk)

Vond rot gir ikkje gode eple. (Laale)

Vond vane har lange røter. (Fyn)

Vonde urter veks mest. (Laale)

Våre eigne sko gneg oss mest, så er frende frende verst. (Syv)

Våren er ei jomfru, hausten ei mor, hausten ei enke, vinteren ei stemor. (Russisk)

Vårherre skaper kåpe etter vêr. (Fyn)

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark, opp Seksjon Sett Neste

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark. BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]