Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Ivar Aasen
Seksjon › 4 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Age — Alder — Alle, all — Alvor — Annan, andre — Ape — Arg, arga — Arv — Auge — Ause — Aust

Twig

Age

Passeleg age er godt. [1].

Alder

Alderen er ikkje å skryte av; ein får han for ingenting. [2]

Alle, all

Alle vil høyre lovord, og ingen vondord. [174]

Alle vil leve lenge, men ingen vil eldast. [91]

Den som skal gjere alle fornøgde, får nok å gjere. [110]

Lykka fell ikkje likt for alle. [93]

Alvor

Alvor og gaman går ofte saman. [5]

Dess kortare bønn, dess større alvor. [17]

Annan, andre

Det er lett å skjere store skiver av annan manns skinke. [132]

Han er klok, som lærer av annan manns skade. [74]

Ape

Den som vil ape [etterlikne, herme etter], finn nok årsak [unnskyldning, utflukt, rettferdiggjering; grunn]. [*3]

Arg, sint, kanskje krenkt

Eit godt menneske kan også gjerast arg [bli skipla, rykt av lage] [jf Oy 48]

Arv

Den som arvar minst, kan ein gong bli rikast. [25]

Ein liten arv er snart oppeten, og stundom ein stor også. [3]

Auge

Auget vil vere der det er kjært, og handa der det er sårt. [4]

Den som ikkje lèt opp auga, får late opp pungen (om uforsiktig handel) [4]

Ause

Det er lettare å ause ut enn å dra inn. [4]

Aust

Å styre mot aust men hamne i vest er ei vanhending. [4]

Innhald


Høyet i hus

Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Tala i klammer etter ordspråk viser til sider i 1881-utgåva av Norske Ordsprog, samla av Ivar Aasen (IÅ). Der står ordspråka med gotisk skrift. [Litteratur]

Ivar Aasen-ordspråk, ordtak etter Ivar Aasen, tematiske norske ordspråk, nynorsk ordsprogsamling, opp Seksjon Sett Neste

Ivar Aasen-ordspråk, norske ordtak etter Ivar Aasen, norske ordspråk etter tema, nynorsk ordsprogsamling BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]