Norsk del, Gullvekta
Finske eventyr  ❀ Innleiing
Seksjon › 16 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  


Innleiing

Finske eventyr attspeglar eit frimodig folk som har vore i skuggen av den store naboen i aust: før Sovjetsamveldet, no Russland. Individualisme, varme hjarte og kjærleik til fridom kjennemerker finnar, og finn også uttrykk i eventyr frå det haldet.

Turid Farbregd (1974) har omsett tjueseks finske eventyr til norsk.

Katri Vala og Henry Peter Matthis gav ut Finska folksagor i 1944. Det er ei gild bok med 42 eventyr. Dei er fordelt mellom eventyrsoger, skjemtesoger, finske molbusoger og dyresoger.

Samlinga til Helena Henderson, An Anthology of Finnish Folktales (2013) femner over 50 eventyr. Dei omfattar omtykte finske vitsar og andre korte stubbar (anekdotar). Boka blei gitt ut med ein annan tittel i 1992. Det er omsette eventyr i boka, ikkje berre att-gitte. Ho har også med eventyrtype-klassifiseringane til eventyra ho har med.

I 1936 gav James Cloyd Bowman og Margery Bianco att finske eventyr ut frå ei omsetting av Aili Kolehmainen. I våre dagar heiter samlinga Tales from a Finnish Tupa (2009). Ho er godt skriven.

Til ei engelskspråkleg samling med skandinaviske eventyr har Claire Booss brukt seksten finske eventyr frå Bowman og Bianco si bok.

Parker Hoysted Fillmore (1932) har gitt att tjueni finske eventyr på engelsk. Dei er variantar av forteljingar ein finn "verda over", til dømes om Mikko Rev, på norsk kjent som Mikkel Rev, og lenger sør i Europa som Reynard Rev. Norske og finske revesoger har mellom anna røter i esopsfablar.

Teksten som følger, er attgivingar for det meste.

Innhald


Finske eventyr, folkeeventyr frå Finland, litteratur  

Booss, Claire. Scandinavian Folk and Fairy Tales: Tales from Norway, Sweden, Denmark, Finland, Iceland. New York: Gramercy Books, 1984.

Bowman, James Cloyd, and Margery Bianco. 2009. Tales from a Finnish Tupa. Paperback ed. Tr. Aili Kolehmainen. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press (1936). ⍽▢⍽ "Ei tilpassa omsetting i nytt opplag." Sogene blei først omsett av Aili Kolehmainen. Omsettinga blei dernest tilpassa av Bianca og Bowman.

Farbregd, Turid, tr. 1974. Finske eventyr [Finnish fairy tales]. Oslo: Samlaget. ⍽▢⍽ "Finnland har truleg dei største folkeminnesamlingane i heile verda," fortel Farbregd, men uventa lite av den finske eventyrskatten er utgitt i bokform (s. 7, 8). "Berre av eventyr og soger har folkeminnearkivet i Helsinki ca. 90 000 oppskrifter." (s. 7-8). "Den finske eventyrskatten har fått tilskot både frå Norden og frå Russland . . . aust og vest har møtst i Finland (s. 8.)" Finske særdrag kjem fram i natur og ytre forhold, men også i tankar og veremåte . . . Skogen ruvar i finske eventyr. (jf. s. 8-9)."

Fillmore, Parker. 1932, Mighty Mikko: A Book of Finnish Fairy Tales and Folk Tales. New York: Harcourt, Brace.

Henderson, Helena, tr., ed. 2013. An Anthology of Finnish Folktales. Reprint ed. Cardiff: Welsh Academic Press. ⍽▢⍽.

Salmelainen, Eero, samlar. 1991. Finska folksagor. Oms. Kerstin Lindquist. Stockholm: Klassikerförlaget.

Sarmela, Matti. 2009. Finnish Folklore Atlas: Ethnic Culture of Finland 2. Tr. Annira Silver. 4th partially rev. ed. Helsinki: Matti Sarmela.

Therman, Erik. 1943. Finska folksagor. Stockholm: Natur och Kultur.

Vala, Katri, and Henry Peter Matthis. 1944. Finska folksagor. Stockholm: Kooperativa förbundetss bokförlag.

Finske eventyr, folkeeventyr frå Finland, opp Seksjon Sett Neste

Finske eventyr, folkeeventyr frå Finland BRUKARGAID: [Lenke]
© 2007–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]