Norsk del, Gullvekta
Finske eventyr  ❀ Innleiing
Seksjon › 16 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  


Innleiing

Finske eventyr attspeglar eit frimodig folk som har vore i skuggen av den store naboen i aust: før Sovjetsamveldet, no Russland. Individualisme, varme hjarte og kjærleik til fridom kjennemerker finnar, og finn også uttrykk i eventyr frå det haldet.

Turid Farbregd har omsett tjueseks finske eventyr til norsk.

Til ei engelskspråkleg samling med skandinaviske eventyr har Claire Booss brukt seksten finske eventyr frå Tales from a Finnish Tupa (1936), av James Cloyd Bowman og Margery Bianco, Tupa-forteljingane er basert på ei omsetting av Aili Kolehmainen.

Parker Hoysted Fillmore har gitt ut tjueni finske eventyr på engelsk. Dei er variantar av forteljingar ein finn "verda over", til dømes om Mikko Rev, på norsk kjent som Mikkel Rev, og lenger sør i Europa som Reynard Rev. Norske og finske revesoger har mellom anna røter i esopsfablar. Teksten som følger, er attgivingar for det meste.

Innhald


Finske eventyr, folkeeventyr frå Finland, litteratur  

Booss, Claire. Scandinavian Folk and Fairy Tales: Tales from Norway, Sweden, Denmark, Finland, Iceland. New York: Gramercy Books, 1984.

Farbregd, Turid, tr. Finske eventyr. Oslo: Det Norske Samlaget, 1974.

Fillmore, Parker, tr. Mighty Mikko: A Book of Finnish Fairy Tales and Folk Tales. New York: Harcourt, Brace and Company, 1922.

Finske eventyr, folkeeventyr frå Finland, opp Seksjon Sett Neste

Finske eventyr, folkeeventyr frå Finland BRUKARGAID: [Lenke]
© 2007–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]