Oversyn

Finske eventyr

Seksjon › 16   Sett    Søk   Førre Neste

I Finland heldt folk godt liv i gamle tradisjonar og historier, lenger enn mange andre folk, og har ei mengde historier i det store folklorearkivet i Helsinki.

Symmetriar til finske eventyr frå Finland

Finske eventyr frå Finland, finska folksagor, finske folkeeventyr, opp    Seksjon     Sett    Neste

Finske eventyr frå Finland, finska folksagor, finske folkeeventyr. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2007–2019, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]