Site Map

Norrøne gude- og heltesegner av P. A. Munch

Seksjon › 2   Sett    Søk   Førre Neste

Norrøn mytologi gjennom Norrøne gudesegner og heltesegner av P. A. Munch Den norske historikaren Peter Andreas Munch (1810–63), ofte omtalt som P. A. Munch, fann fram til at norrønt var eit produkt av norsk kultur, og ikkje generell skandinavisk kultur. Munch skreiv mellom anna boka "Norrøne gude- og heltesegner" (◦Bokmålsutgåve, 1996). Verket ligg føre i engelsk omsetting her. Innleiingstilfanget her er på nynorsk.

Frøya køyrer med kattane, og frontar dermed tilfang frå bok om norrøne gudesegner og heltesegner av Peter Andreas Munch
Kjærleiksgudinna køyrer med kattane

Norrøn mytologi gjennom Norrøne gudesegner og heltesegner av P. A. Munch, opp    Seksjon     Sett    Neste

Norrøn mytologi gjennom Norrøne gudesegner og heltesegner av P. A. Munch. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2010–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]