Norsk del, Gullvekta
Ordspråk og sitat
Seksjon › 13 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Sjølvet si utstråling er gild.

Som ein fuskar mot barna, slik vanartar dei.

Somme ordtak ber i seg fine observasjonar og tilmed lause normer for suksess.

Somtid kan klarleik og djupn gå hand i hand.

Spør du meg, så spør eg deg.

Stive tankemønster hos ein og annan får nokre gongar høgst uventa motbør. Det er i så fall ei tabbe å ikkje la den som tverkar få og ha problemet han sjølv er opphav til.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar, opp Seksjon Sett Neste

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]