Oversyn

Aforismar og andre åtgåingar

Seksjon › 13   Sett    Søk   Førre Neste

Tankar Språkforming: I ytringar ligg meiningar og oppfatningar. Bak ytringar ligg somtid tankar . . . Ytringar og setningar kan ein forme og omforme og variere litt så dei kan bli oppfatta høveleg og greitt. Slik er det ofte.

 A  B  D  E  F  G  H  I  J  K  L
 M  N  O  P  R  S  T  U  V-  W-  Æ-

Flowers

Tankar om tankar

Det er ikkje tanken vi skulle kjenne til: vi skulle kjenne til tenkaren. It is not thought which we should know: we should know the thinker. - Kaushitaki Upanishad [Den djupe tenkaren er meint.]

Kor kjem tankar frå? Kven er det som tenker?

Tenkarar er like sjeldne som gull (Amerikansk).

Å tenke er svært langt ifrå å vite (Amerikansk).

Aforismar, tankekorn, betraktningar, åtgåingar, vurderingar, fyndord, sentensar, ordspråk, levereglar, ordtak, observasjonar, sitat, maksimar, meiningar, synsmåtar, overslag, fråsegner, granskingar, utsegner, tankar, ord., opp    Seksjon     Sett    Neste

Aforismar, tankekorn, betraktningar, åtgåingar, vurderingar, fyndord, sentensar, ordspråk, levereglar, ordtak, observasjonar, sitat, maksimar, meiningar, synsmåtar, overslag, fråsegner, granskingar, utsegner, tankar, ord. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2013–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]