Norsk del, Gullvekta
Ordspråk og sitat
Seksjon › 13 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Z, Æ, Ø, Å

Ærar du hunden, får du lorten i løn.

Å bli opplagt og tilmed friskare av å ete, det går høgare enn berre å fylle magen med snop.

Å få lesande til å gapskratte, heng somtid samen med gild omtanke.

Å krangle om ein er full, det kan få leie følger.

Å seie at ein ikkje veit noko, som Sokrates gjorde ein gong, er eigentleg å seie at ein veit ein ikkje veit. Det er å jamgodt med å seie ein veit noko . . . Så Sokrates sa eigentleg at han visste somt. (Ein får lese mellom linjene kva som eigentleg blir sagt.)

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar, opp Seksjon Sett Neste

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]