Norsk del, Gullvekta
Aforismar og andre åtgåingar
Seksjon › 13   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    Innhald     

Z, Æ, Ø, Å

Ærar du hunden, får du lorten i løn.

Å bli opplagt og tilmed friskare av å ete, det går høgare enn berre å fylle magen med snop.

Å få lesande til å gapskratte, heng somtid samen med gild omtanke.

Å krangle om ein er full, det kan få leie følger.

Å seie at ein ikkje veit noko, som Sokrates gjorde ein gong, er eigentleg å seie at ein veit ein ikkje veit. Det er å jamgodt med å seie ein veit noko . . . Så Sokrates sa eigentleg at han visste somt. (Ein får lese mellom linjene kva som eigentleg blir sagt.)

Innhald


Høyet i hus

Klammer, symbol, stjerner, teikn og meir blir forklart: (1) Teiknforklaringar; (2) Klok fôr-handtering.

Litteratur

Aforismar, tankekorn, betraktningar, åtgåingar, vurderingar, fyndord, sentensar, ordspråk, levereglar, ordtak, observasjonar, sitat, maksimar, meiningar, synsmåtar, overslag, fråsegner, granskingar, utsegner, tankar, ord, opp    Seksjon     Sett    Neste

Aforismar, tankekorn, betraktningar, åtgåingar, vurderingar, fyndord, sentensar, ordspråk, levereglar, ordtak, observasjonar, sitat, maksimar, meiningar, synsmåtar, overslag, fråsegner, granskingar, utsegner, tankar, ord. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2016–2018, Tormod Kinnes. [E‑post]