Oversyn

Fablar og meir frå India

Seksjon › 52   Sett    Søk   Førre Neste

India-forteljingar Her er fleire fablar og anna frå India. Dei er ribba for etterhengde lærdommar.

Fablar og meir frå India, fronta med vassbøffel. Mod. utsnitt av
Digre ville og tamme ser etter gjørme

Indiaforteljingar, Indiske fablar, soger, opp    Seksjon     Sett    Neste

Indiaforteljingar, Indiske fablar, soger. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2018–2019, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]