Norsk del, Gullvekta
Fablar og anna frå India
Seksjon › 53   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    Innhald     

Hjelp å få

Ein heit dag mens sola var på sitt høgaste, streva ein gammal vedhoggar med å samle ein bunt ved - store og lange treskier. Han sukka og heiv etter pusten med vedlasset på ryggen og sola i nakken mens han gjekk heimetter på stien. Etter litt var han utkjørt, velta av seg lasset og bad til dauden: "Kom! Denne børa er for tung for meg!"

Og sanneleg kom dauden med det same for å fri han. "Her er eg", sa dauden, "eg kjem for å ta deg med!"

"Nei, nei", svarte vedhoggaren. "Det var ikkje det eg meinte! Eg ville ha hjelp med børa. Kan du vere gild og legge ho på hovudet mitt?"

Den gamle mannen fekk det som han bad om, og vakla vidare på stien - denne gongen med vedlasset på hovudet.

  Innhald  


Fablar or India, indiske soger, fabelsamling m.v.    Seksjon     Sett    Neste

Fablar or India, indiske soger, fabelsamling m.v. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2018, Tormod Kinnes. [E‑post]