Norsk del, Gullvekta
Fablar og anna frå India
Seksjon › 53   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    Innhald     

Innleiing

Dei vises visdom og erfaringane frå lang tid bakover er bevart ved folks fablar, ordtak, og sitat. - William Feather, stytta.

Historier er noko som kloke skjøner ein heil del av.

Ein filosof er på sitt vis nøydd til å vere glad i mytar og diktarlege fablar. - Tomas Aquinas.

  Innhald  


Fablar or India, indiske soger, fabelsamling, litteratur  

Ramakrishna. Tales and Parables of Sri Ramakrishna.. 5. utg. Madras: Ramakrishna Math, 1974.

Sivananda, Swami. Parables of Sivananda. WWW ed. Shivanandanagar, Uttar Pradesh: The Divine Life Society, 1998.

Fablar or India, indiske soger, fabelsamling.    Seksjon     Sett    Neste

Fablar or India, indiske soger, fabelsamling. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2001–2018, Tormod Kinnes. [E‑post]