Norsk del, Gullvekta
Fablar og anna frå India
Seksjon › 53   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    Innhald     

Kamelen og det tunge lasset

Ein kjøpmann skulle gjennom ein ørken, og skaffa seg ein kamel til å bere alt han hadde med. Han lasta alle varene på kamelryggen, og til sist ei tom boks. Kamelen syntest det blei for mykje å bere, og ville ikkje røre seg. Då tok kjøpmannen den tomme boksa og kasta ho ned av kamelryggen. Kamelen kom til at børa hadde blitt lettare, og tok til å gå. Alt gjekk glatt for dei gjennom den heite ørkenen.

  Innhald  


Fablar or India, indiske soger, fabelsamling m.v.    Seksjon     Sett    Neste

Fablar or India, indiske soger, fabelsamling m.v. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2018, Tormod Kinnes. [E‑post]