Norsk del, Gullvekta
Islandske ordspråk – Íslenskir málshættir
Seksjon › 13 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

I

I badstova blir det prata om mangt.

Margt er baðstofuhjalið.

I dag meg, i morgon deg.

Í dag mér, á morgun þér.

"I morgon", seier den late.

Á morgun segir sá lati.

Inga eik er utan kvistar.

Engin er eik án kvista.

Ingen byr på betre enn han har sjølv.

Býður enginn betur en sjálfur hefur.

Ingen er overlag dum om han kan teie. [Grettis]
Engi er allheimskr ef þegja má.

Ingen får erstatning for ein son utan at han avlar ein sjølv.
Mangi getr sonar iðgjöld nema sjalfr ali.

Ingen lever lenge med tomme moldveggar. [Det er vel å forstå som "menneske utan mat og møblar nokon stad, i vidt karrig natur og vanskeleg klima, og utan fiskekrok og snøre".]

Engin lifir lengi við tóma moldarveggi.

Inngjerda gras får gro.

Þar grær grasið sem girt er um.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Einskildord i klammer bak ordtak viser til islandske soger: [Litteratur]

Íslenskir málshættir, islandske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Íslenskir málshættir, islandske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2005–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]