Norsk del, Gullvekta
Japanske ordspråk – Japanese Proverbs
Seksjon › 49 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Z–Å

Kjenn grensene dine. • Kjenn dine avgrensingar.

Know your [present] limits. [Adjust to what you can do so far.]

Som ei nål gøymd i ein dunge silketrevlar [silkedun].

Like a needle hidden in a mass of floss silk. [It is used to warn against persons who hide evil designs under fair looks.]

Mange munnar kan smelte metall. [Særleg sladder frå mange kan føre til mykje skade.

Many mouths can melt metal. [Criticism (slander) by many people can melt metal. The Japanese are very sensitive to criticism, especially from a large group, informs Buchanan.]

Sivtaket som det tok tre år å hauste og få i stand, blir øydelagt på ein dag. [- Om huset brenn ned. Så ver varsam med eld.]

Miscanthus which took a thousand days to reap is destroyed in one day. [In Japan, silvergrass, Miscanthus is a reed used for roofing, especially in rural areas: it keeps the house warm in winter and cool in summer. Its chief drawback is that it is easily set on fire by sparks or flames from a neighbour's house, for example. The essence: Carelessness or ill luck can destroy in one day the result of many days' hard labor. Cf. An hour may destroy what it took an age to build.]

Stol aldri på morgonprakta eller smila til svigermor.

Never rely on the glory of the morning nor the smiles of your mother-in-law. ]

Ikkje sjå noko, ikkje høyr noko, ikkje sei noko.

Not to see, not to hear, not to speak . . . These mark the well-bred and well-disciplined person.

Tre apekattar

Også apekattar fell frå trea. [Øving gagnar.]

Even monkeys fall from trees.

Under eit skipsbord er helheimen. [Bord: fjøl eller planke i båtkledning. "Helheim" står her for drukningsdauden. Tusenvis av fiskarar har døydd slik.]

One thickness of plank, and below hell. [To explain the hazardous nature of a fisherman's or a sailor's life in his frail craft on the sea.]

Siktar ein tre millimeter skeivt, blir det fort ein tjue meters bom.*

One-tenth of an inch, forty-eight feet. [Be careful not to make even little mistakes, especially when aiming, since the difference between aim and result may be very great whether we shoot an arrow, bullet, or something else.]

Dikt kan gjere forholdet mellom menn og kvinner mjukare.*

Poetry softens the relationship between men and women. [In the pre-modern Japan, courtship among the upper classes was largely in the form of delicately couched love poems.]

Forholdsregelen må komme i forkant. • Gardere seg gjer ein føreåt [= på førehand, i førevegen].

Precaution must be taken in advance. ]

Sjukdom – ei orsaking som mange lett kjem med [hostar opp].

Sickness - a convenient excuse. [When they get into a difficult situation, the Japanese will often plead "illness" and withdraw or resign until matters have cleared up. (Buchanan)]

Lydlaust grev borebillene hol i veggar, husbjelkar og møblar.

Silent worms dig holes in (pierce) the walls. [Cf. Silent men, like still waters, may be deep and dangerous.]

Some rikfolk og spyttebakkar blir skitnare og skitnare dess meir dei samlar.

Some wealthy persons and spittoons become filthier as accumulation takes place. (Mod.)]

Eigna evne på eigna plass.

Suitable ability in the suitable place. [The right man in the right place can be good for something.]

Herlege ord gler fjols.

Sweet words please fools. Kangen wo gujin wo yorokobashimu. [Many a person is misled by the honeyed words of flatterers and sycophants.]

Rumpetroll blir det froskar av.

Tadpoles will become frogs. [There is little or no hope that they will develop further.]

Ta med ein paraply før du blir våt.

Take an umbrella before you get wet. [Be prepared. Cf. Prevention is better than cure.]

Høge tre får mykje vind.

Tall trees, much wind. [Tall trees catch much wind.]

Festninga blir ikkje tatt av forholdsreglar.

The castle is not overthrown by precaution.]

Kirsebærtreet skil seg ut mellom andre tre ved blomsterpryden sin.*

The cherry tree is known among others by its flowers. [Describes a person who stands out among his fellows.]

Innhald


Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, opp Seksjon Sett Neste

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]